Yemler insan sağlığı için tehlikeli kimyasallar veya koruyucular içeriyor mu?

Hayır. akuakültür yemleri, insan sağlığına herhangi bir tehdit oluşturmadığından emin olmak için sıkı kontrollere tabi tutulur. Kullanılan tüm koruyucular, kullanımlarını yöneten yasa ve yönetmeliklere uymalıdır.

Yemlerimizin potansiyel kontaminasyonunu çok ciddiye aldığımız için, Skretting'in hem ham maddelerdeki hem de yemlerdeki istenmeyen maddeleri izlediğimiz küresel, kapsamlı bir yem ve gıda kalitesi programı vardır.

Hayvan yemi endüstrisi, yemin hayvan veya insan sağlığına veya çevreye zararlı olmamasını sağlamak için son derece katı sınırlamalara tabidir. akuakültür yetiştiriciliğinde yemler, balıkları veya karidesleri sağlık ve hijyen açısından daha güvenli hale getirmek ve diğer özellikleri iyileştirmek için kullanılabilecek hammaddeler, üretim koşulları ve diğer katkı maddeleri (koruyucular dahil) açısından yakından kontrol edilir.

Yemde kullanılan koruyucular, insan tüketimine yönelik ürünlerin çoğunda kullanılanlarla aynıdır. Bu nedenle, dağıtılmadan önce kapsamlı güvenlik değerlendirmelerine tabi tutulurlar. Bağımsız, bilime dayalı bir yaklaşım sağlamak için, bu değerlendirmeler genellikle Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Gıda ve İlaç İdaresi gibi ulusal ve federal kurumların yetkisi dahilindedir.

KESİNTİSİZ İZLEME VE KONTROLLERİMİZ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN