Akuakültür kontrol edilebilir midir? 

Pek çok bölgede, akuakültür insan tüketimine kadar üretimin her bir aşamasında sıkı kontrollere tabidir. Skretting yemleri katı kalite kontrol süreçlerinden geçirilmektedir. Gıda güvenliğini çok ciddiye aldığımızdan, Skretting olarak hem ham madde hem de yemlerdeki istenmeyen maddeleri izlediğimiz global, kapsamlı bir yemden gıdaya kalite programı uyguluyoruz.   

Çiftlik balıkları ve karidesleri üretim sürecinin her aşamasında sürekli kontrole tabi tutulmaktadır. Bu sayede çiftçiler her an müdahale edebiliyor ve kalite, besleme, yetiştirme ve çevre standartlarını optimal düzeyde tutabiliyor.  

Akuakültürün bir diğer avantajı da izlenebilirliktir, bu sayede değer zincirinde çeşitli dokümantasyon ve etiketleme sistemleri kullanılarak üretim başından sonuna kadar izlenebilmektedir.  

DAHA FAZLA