MicroBalance® 

Araştırma ve yeniliğe dayanan bir avantaj

Ham madde fiyatlarının oldukça değişken olduğu şu zamanlarda, MicroBalance®'ın sunduğu ham madde esnekliği geleneksel akuayemlere kıyasla oldukça önemli bir avantaj sunuyor. Akuakültür endüstrisinin çok pahalı hale gelen ham maddelere bağımlılığını, aynı besin değerlerine sahip fakat daha az maliyetli alternatiflerle azaltmaktadır. Bu benzeri görülmemiş ham madde esnekliği, hem ekonomik olarak daha uygun hem de sürdürülebilir özellikte akuakültür diyetleri sunmamızı sağlıyor.

MicroBalance®, MicroBalance FLX, N3 ve Infinity'yi kapsamaktadır ve belirli ham maddeleri değil doğru besin maddeleri ile ilgilidir.

Tree illlustration Tom Berry

MicroBalance®: akuayem üretiminde bir yenilik

Günden güne artan nüfusun taleplerini karşılayabilmek için akuakültür üretimi 2050 yılında bugünkü kapasitesinin iki katına çıkmak zorunda kalacak. Diğer yandan gezegendeki kaynaklar üzerindeki baskıyı da azaltmamız gerekiyor. Sürdürülebilirliği nasıl arttırabiliriz? Aslında tek ihtiyacımız olan şey, az kaynakla daha fazla üretim gerçekleştirmek. İşte MicroBalance® da bu sırada devreye giriyor.

Temel mikro besin maddeleri ve bunların balıklarla etkileşimleri hakkında sahip olduğumuz en yeni anlayışımıza dayanan teknolojiyi kullanan MicroBalance®, bize performans, refah ve son ürün kalitesini etkilemeden bir yem ham maddesi yerine başka bir ham madde kullanabilme imkanı veriyor.

En önemlisi ise Skretting Akuakültür Araştırma Merkezi'nin (ARC) birkaç yıldır yürüttüğü araştırmaların sonucunda elde ettiğimiz bu yenilik sayesinde çok sayıdaki ana türde balık unu içeriği çok daha düşük yemler üretebiliyor olmamız.

Microbalance FLX: Balık yeminde sürdürülebilirlik sağlamak adına atılmış bir adım

MicroBalance FLX, Sktretting'in somon yem ürünlerinin çoğuna uygulanabilen çığır açan bir konsepttir. Yemin besin değerini azaltmadan balık unu yerine diğer bileşenleri kullanmamıza imkan veren bir çözümdür

Skretting Akuakültür Araştırma Merkezi (ARC), son otuz yıldır, son balık ürünlerinin tüketicilerin beklediği lezzet ve beslenme özelliklerini koruyarak geleneksel deniz kökenli yem ham maddelerinin yerine kullanılabilecek ham maddeler araştırmaya önemli kaynaklar ayırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda en büyük sürdürülebilirlik hedeflerimizden biri yabani balıklardan bağımsız hale gelme kapasitesini arttırmak olmuştur. MicroBalance FLX, 2016 yılında piyasaya sürülmüştür ve belirli ham maddeleri değil doğru besin maddelerini konu alır

Microbalance FLX, yemin besin değerini azaltmadan balık unu veya diğer bileşenlerin miktarını ayarlamamıza imkan verir.

Ham madde özgürlüğü sayesinde: 

Büyüme ve sağlığı sürdürülebilir bir şekilde optimize edildiği genel bir performans desteği sunarız.

MicroBalance FLX, Skretting Akuakültür Araştırma Merkezinde (ARC) yapılan aşamalı ve kapsamlı araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

 

Fish illustration Tom Berry
Brain illustration, Tom Berry

N3 - yosun yağı

Balık yağı, son ürünlerin, bilinen sağlık faydalarından dolayı tercih ettikleri iki temel uzun zincirli omega 3 yağ asidi olan eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit içermesini sağladığından akuakültür sektörü için her zaman önemli bir bileşen olmuştur. Şu an tedariğinde bir sorun olmamasına rağmen bu deniz bileşeni birçok sektörden yoğun talep görmekte, bu da pazardaki bulunabilirliği sınırlandırmakta ve akuakültürün büyümesinde potansiyel bir darboğaz sorunu oluşturmaktadır.

EPA ve DHA içeren yeni yeni yağların kullanılmaya başlanması sayesinde balık yağı bulunabilirliği artık küresel akuakültür sektörünün genişlemesinin önünde bir engel olmaktan çıkmıştır.  Bu alternatif yağları içeren Skretting yemleri N3 olarak adlandırılmaktadır.

Skretting'in N3 konsepti, uzun zincirli omega-3 faydalarını etkilemeden üreticilerin balık yağı kullanımını azaltmasına imkan tanır ve bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir.

Seçenekler arasında şunlar yer alır:

  • Yem balığı bağımlılığında azalma (FFDR)
  • Daha az dioksin ve PCB
  • FFDR'yi arttırmadan daha yüksek omega-3 EPA ve DHA seviyesi

Infinity - küresel ihtiyaçları karşılayan sürdürülebilir akuayem

Infinity, deniz yem ham maddelerinden tamamen bağımsız hale gelmek için tasarlanmış MicroBalance konseptinin son ürünüdür. Balık unu veya balık yağı içermeyen Infinity yemleri, mikroalg içerikli omega 3 yağı gibi yeni bir omega 3 kaynağına erişimle birlikte yüksek düzeyde MicroBalance teknolojisi gerektirir. 2017 yılında Skretting ARC, Infinity yem kullanılarak balık performansını, sağlığını veya kalitesini etkilemeden Atlantic somonun ağırlığının 1 kg'dan hasat ağırlığına ulaştığını kanıtlamıştır. Infinity benzeri görülmemiş formülasyon esnekliği sağlar

Infinity sayesinde yetiştiricilerin gerektiğinde sıfır giren balık-çıkan balık (FIFO) oranıyla Atlantik somonu üretmesini sağlayabiliriz. Bu önemli adım somon akuakültürünün, avlanan yabani su ürünlerinden üretilen ve temin edilen deniz bileşenlerinden bağımsız olarak gelişebilmesi anlamına gelir. Böylece, pazarın ihtiyacı olması halinde daha fazla miktarda yabani su ürünü doğrudan insan tüketiminde kullanılabilecektir.

Infinity yem konsepti, avlanan yabani su ürünlerinden elde edilen sınırlı balık unu ve balık yağı kaynaklarına bağımlı olmadan tüketici için sağlıklı ve besleyici somonlar üretilmesini sağlar.

Earth illustration Tom Berry