Metro, Hatko Aquaculture ve Skretting güçlerini birleştirerek Türk tüketicilere daha sürdürülebilir, daha lezzetli ve sağlıklı balıklar sunacak

Perakendeci Metro Türkiye, Skretting Türkiye ve önde gelen yerel balık üreticisi Hatko Aquaculture ile işbirliği içinde Türk tüketicilere, optimum koşullar altında yetiştirilmiş ve içeriğindeki alg yağı sayesinde hem daha fazla omega-3 içeren hem de vahşi balık kullanımını azaltan bir yemle beslenen levrek ve çipura sunmaya hazırlanıyor

"Yediği önünde yemediği yarında" adlı projede Metro Türkiye, Türkiye'de akuakültürün sürdürülebilir geleceğini desteklemeye odaklanarak kendi markası altında yerel olarak üretilen, çiftlik balıklarının satışında öncü konumdadır. Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng şunları söyledi: "Dünyadaki balık stoklarının yüzde elli beşi ya tamamen kullanılıyor ya da aşırı avlanıyor. Şu an dünyada 7,5 milyar insan yaşıyor, 2050 yılına kadar bu rakamın 9,5 milyara ulaşması bekleniyor. Sonuç olarak, bu yüzyılın ortasına kadar mevcut küresel gıda üretim kapasitesini yaklaşık iki kat arttırılması gerektiğini düşünürsek, uzun vadeli yem ve gıda güvenliğinin bugün karşı karşıya olduğumuz en acil sorumluluklardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Projemizin, sağlıklı yöntemlerle yemeklerimizde daha fazla balık yememizi sağlayarak ve ulusal ekonomiye katkıda bulunarak ülkemizde sürdürülebilir balıkçılık akuakültürünün gelişmesini destekleyecek önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz.
Sinem Türüng, Metro Türkiye CEO'su

"Uzun yıllardır en kaliteli, izlenebilir ürünleri sunmaya çalışan bir marka olarak deneyimlerimizi ve bilgilerimizi bu projede de kullanıyoruz. Projemizin, sağlıklı yöntemlerle yemeklerimizde daha fazla balık yememizi sağlayarak ve ulusal ekonomiye katkıda bulunarak ülkemizde sürdürülebilir balıkçılık akuakültürünün gelişmesini destekleyecek önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Tüketiciler, sektörümüz ve ülkemiz için sürdürülebilir balıkçılık aküakültür örneği olan bu projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz."

Skretting'den yeni yem çözümü

Bu hedeflerin yerine getirilebilmesi için Skretting Türkiye projeye özel yeni bir yem çözümü geliştirdi. alg yağı içeren, özel olarak tasarlanmış bu yem sayesinde 150 ton deniz ürünü üretilmesini sağlayacak proje 180 ton vahşi balık kullanılmasını önleyecektir. İçeriğindeki alg yağı aynı zamanda bu yemle beslenen deniz ürünlerinden üretilen ürünlerin omega-3 içeriği daha yüksek olacağından tüketiciler için daha sağlıklı olacaktır.

Skretting Türkiye Genel Müdürü Ziya Özaydın ise şunları paylaştı: "Metro Türkiye'nin bizi bir araya getiren projesi Türkiye'deki balık üretim değer zincirinde çok paydaşlı bir harekettir. Bu projenin tüm tarafları, deniz ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tedarik edilmesini güvence altına almaya yardımcı olmakta ve akuakültür için sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda birbirini desteklemektedir. Buna ulaşmak için sektör büyüdükçe yemlerimizde kullandığımız alg yağları gibi bulunabilirliği arttıracak yenilikçi kaynaklara odaklanmamız gerekmektedir.

Alternatif ham maddeler bulmak ve bunları ölçeklendirmek inovasyon süreci gerektirir ve bunu ancak değer zinciri boyunca yakın işbirliği ve stratejik ortaklıklar yoluyla sürdürebiliriz.
Ziya Özaydın, Skretting Türkiye Genel Müdürü

"Alternatif ham maddeler bulmak ve bunları ölçeklendirmek inovasyon süreci gerektirir ve bunu ancak değer zinciri boyunca yakın işbirliği ve stratejik ortaklıklar yoluyla sürdürebiliriz. Skretting olarak yeni içeriği uygulamanın önündeki en büyük sınırlayıcı faktörün ölçek olduğunu tespit ettik. Bu proje, gerekli kaynakları harekete geçiren yenilikçi bir diyalog için alan sağlamakta ve neden bu projenin bir parçası olduğumuzu vurgulamaktadır. Metro Türkiye ve Hatko Aquaculture paydaşlarımızla birlikte küresel sürdürülebilirlikte gerçek bir etki yaratabileceğimize yürekten inanıyoruz."

Türkiye'de sürdürülebilir akuakültür modeli

Hatko Group Genel Müdürü Baran Ergüven şunları kaydetti: "Sürdürülebilirliğin her alanda önem kazandığı günümüzde, sağlıklı ve kaliteli deniz ürünlerinin üretim süreçleri sırasında çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki etkileri minimumda tutmak oldukça önemlidir."

"Bu yöndeki misyonumuz doğrultusunda eğitimli ve deneyimli ekibimizle birlikte uluslararası kabul edilmiş en son kalite, çevre ve sosyal sorumluluk standartlarına uygun bir şekilde sağlıklı ve kaliteli levrek ve çipura üretiyoruz. Bu proje kapsamında Metro Türkiye liderliğinde Skretting ile birlikte yürüttüğümüz ve yıllardır benimsediğimiz misyonumuzla örtüşen sürdürülebilir balıkçılık alanındaki çalışmalarımızın ülkemizi ve sektörü daha ileriye taşıyacağını düşünüyoruz. Bu işbirliğinin bir parçası olmaktan mutluyuz."