Skretting İtalya, üçüncü taraf sertifikalı karbon nötr akuayem portföyü ile pazarda ilk oldu

  • İtalya’da ve ötesinde balık çiftçilerini destekleyen Skretting, iklim liderleri olarak çözümün bir parçası olma fırsatını sunuyor
  • Skretting İtalya, portföyündeki akuakültür yemlerinin hepsinde sertifikalı karbon ayak izi rakamlarını yakalayabiliyor
  • Skretting kapsamlı beslenme bilgisini, özenle seçilmiş tedarikçilerden sorumlu bir şekilde tedarik edilen sürdürülebilir, daha düşük etkili yem bileşenleriyle birleştiriyor

Pozitif iklim eylemlerinin hem çevresel hem de ekonomik açıdan anlamlı olduğunu bilen Skretting İtalya, bir ürünün karbon ayak izinin ölçülmesi ve raporlanması için küresel olarak kabul görmüş ilkeler, gereklilikler ve yönergeler sağlayan uluslararası standart olan ISO 14067:2018’e göre uygun şekilde belgelendirilmiş öncü Karbon Ayak İzi Sistematik Yaklaşımına sahiptir.

Skretting İtalya, ISO 14067:2018'i uygulayarak, portföyündeki akuakültür yemlerinde onaylanmış karbon ayak izi rakamlarını sunabilecek konumdadır. Bu da her büyüklükteki akuakültür operasyonlarında, ürünlerin karbon ayak izinin hesaplanabilmesine ve bu oranın nasıl azaltılabileceğinin daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlar.

Akuakültür sektörünün en güvenilir ortağı olma konusundaki kararlılığının altını çizen Skretting İtalya, hammadde tedarikinden formülasyona ve fabrika kapılarından nihai ürün sevkiyatına kadar tüm üretim sürecini kapsayan (DNV tarafından yürütülen) belgelendirmesiyle bu statüye ulaşan ilk balık yemi üreticisidir.

Skretting İtalya Pazarlama Müdürü Umberto Luzzana şunları söylüyor: “İklimi düzeltme yolculuğunda kritik bir aşamaya girdik. Karbon nötr olarak, İtalya ve ötesindeki balık yetiştiricileri iklim liderleri olarak çözümün bir parçası olma fırsatına sahipler. Bir yandan gelirlerini artırmalarına, maliyetleri ve riskleri azaltmalarına ve çok daha fazla tüketicinin ilgisini çekmelerine olanak sağlayacak bir platform oluştururken, bir yandan da gezegenimizin sağlığı ve refahı için bu cesur fakat gerekli taahhütleri üstlenerek bu konudaki ilerlemeyi hızlandırabilirler.”

Karbon Ayak İzi Sistematik Yaklaşımının belgelendirilmesi, Skretting İtalya'nın balık yetiştiricilerine sunduğu CarbonBalance destek hizmetleri setinin ve 2020’de başlatılan karbon nötr yem konsepti Feed4Future'ın en son önemli adımıdır. Pazarda bir ilk olan bu sunum, Skretting'in akuakültür türlerinin beslenme gereksinimleri hakkındaki kapsamlı bilgisini, dikkatle seçilmiş tedarikçilerden sorumlu bir şekilde tedarik edilen sürdürülebilir, daha düşük etkili yem bileşenleriyle birleştiriyor.

Skretting'in çığır açan MicroBalance teknolojisini kullanan ve gıda endüstrisinden elde edilen ancak insan tüketimiyle rekabet etmeyen yüksek kaliteli yan ürünleri ve yenilikçi hammaddeleri içeren Feed4Future diyetleri standart diyetlere göre %10 daha düşük karbon ayak izine sahiptir ve geri kalan CO2 emisyonları karbon kredileri ile telafi edilir. Bu konsept, Skretting yem formülasyonlarının esnekliğini önemli ölçüde artırmıştır. Buna ek olarak, Feed4Future çözümlerinin tüm kullanıcılarının yararlanabildiği CarbonBalance hizmet paketi, kullanıcıların karbon nötr olma hikayelerini oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan pazarlama desteğini içeriyor.

Luzzana şu ifadelere yer veriyor: “Karbon nötr programımızın genişlemesi, akuakültür yetiştiriciliğinin çevresel ayak izi konusunda daha fazla şey yapabilmesi açısından müşterilerimizi güçlendirmeye olan bağlılığımızı daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. Gıda tedarik zincirleri, tüketicilerin işletmelerden iklim eylemine ilişkin net, şeffaf ve güvenilir açıklamalar beklediğini gözlemliyor. Benzer şekilde, endüstri standartları giderek karbon ayak izlerine odaklanıyor ve değer zincirlerinden sağlam veriler bekliyor. Bu, sektörümüzün öne çıkması ve halkın çevresel beklentilerini karşılarken sağlıklı ürünler üretilmesi için bir fırsat sunuyor.”

Skretting Küresel Sürdürülebilirlik Yöneticisi Trygve Berg Lea şunları ekliyor: “Skretting İtalya sürdürülebilirlik konularında son derece proaktif bir yaklaşım sergilemeye devam ediyor. Bir kez daha, sorumlu iklim eylemi yoluyla daha geniş ölçekte değer zincirine fayda sağlayan bir çözümle piyasada bir ilk olduk. Karbon ayak izlerinin doğru bir şekilde belirlenebilmesi ve daha sonra azaltılabilmesine olanak sağlarken bir yandan da maliyet verimliliğini artırarak, sürdürülebilir bir akuakültür sektörünün öncü ortağı olma yönündeki küresel hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım daha atmış olduk.”

Skretting İtalya'nın öncü teşebbüslerine ve 2020’de Skretting için küresel bir kurumsal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) modeli oluşturulmasından elde edilen bilgilere ek olarak, yakında Skretting tarafından küresel operasyonlarının çevresel ayak izini doğru bir şekilde hesaplamak ve böylece bu etkileri azaltmanın en iyi yollarını belirlemek için özel olarak tasarlanmış yeni bir eylem planı başlatılacak. Skretting LCA Eylem Planının ayrıntıları önümüzdeki aylarda açıklanacak.

Karbon ayakizi ile ilgili hikayeler

Umberto Luzzana
25.01.2021

Skretting İtalya, üçüncü taraf sertifikalı karbon nötr akuayem portföyü ile pazarda ilk oldu

Öncü Karbon Ayak İzi Sistematik Yaklaşımı, İtalyan balık çiftçilerinin iklim liderleri olarak sürdürülebilirliği hızlandırmaları için araçlar sunuyor

Makaleyi oku
Feed4Future visual
21.09.2020

Feed4Future karbon nötr teklif, artık Skretting müşterilerine de sunuldu

Gıda üretimi, dünyadaki sera gazı emisyonlarının yaklaşık dörtte birini oluşturduğundan, karbon ayak izinin azaltılması, tedarik zincirlerinin iklim değişikliği sorununu çözebilmesinin en etkili yollarından biridir. Akuakültür yem üretim süreci ve balık yetiştiriciliği sektörü tarafından üretilen karbondioksit (CO2) emisyonlarını en aza indirmek için önemli bir fırsat olduğunu kabul eden Skretting İtalya şubesi, yeni karbon nötr yem konsepti Feed4Future'u başlattı.

Makaleyi oku