Hlavní producent krmiva v celosvětovém měřítku

pro akvakulturu

Skretting je hlavním lídrem v poskytování inovativních a trvale udržitelných řešení v oblasti akvakultury. Zajišťujeme výrobu velice kvalitních krmiv a poskytujeme služby v celosvětovém měřítku pro optimalizovanou produkci zdravých a kvalitních ryb.

Nový program udržitelnosti dle společnosti Skretting - Nuterra

Společnost Skretting se již desetiletí zaměřuje na udržitelnost, stejně tak jako mateřská společnost Nutreco. Nutreco v současnosti spouští svůj program udržitelnosti skrze všechny dceřinné společnosti pod názvem Nuterra. Skretting mění svůj původní program SEA na program Nuterra, nicméně principy zůstávají stejné. 

Informace o programu Nuterra

Plná flexibilita - stejná účinnost

Celkovou produkci v rámci akvakultury bude nutné přizpůsobit s ohledem na rostoucí požadavky na výživu v rámci světové  populace. Celkově ji bude nutné více než zdvojnásobit mezi současností a rokem 2050. Nicméně zdroje naší planety jsou omezené, proto současně musíme omezit jejich čerpání. A jak lze tedy zvýšit  udržitelnost? V podstatě jednoduše řečeno: "musíme získat více z méně" a jednou z možností je použití principu MikroBalance® FLX.

O MicroBalance® FLX

Inovace je naší vášní

Hlavním cílem výzkumných center pro akvakulturu společnosti Skretting (ARC) je orientace na výsledky, které je možné následně zavádět do inovativních a trvale udržitelných řešení pro oblast akvakultury.

Seznamte se s našimi inovacemi

Kvalita a bezpečnost na úseku krmivo - potravina

Společnost Skretting již historicky realizovala kroky pro zajištění kvality a kontroly na každém úseku výroby. Účelem těchto opatření je zajistit bezpečnost a kvalitu krmiv spolu s potravinami a zachovat si naše výhradní postavení na trhu s akvakulturou.

Čtěte více o konceptu Nutrace