Naše inovace

Konečným cílem společnosti Skretting je implementace výzkumu inovativních a udržitelných řešení pro odvětví akvakultury, ať už ve formě produktů, metodik nebo vylepšení výroby. Naše směry inovací pokrývají tři obzory - od vylepšení současného podnikání až po zcela nové obchodní modely. Níže uvádíme několik příkladů.

Přesné chovatelství v praxi

AquaSim Christoffer

AquaSim

V průběhu posledních 20 let jsme založili komplexní portfolio modelů pro velký počet druhů, kterým dodáváme krmiva. Každá "Skrettingová" dieta má jedinečný model FCR, založený na výzkumu provedeném Skretting Acuaculture Research Center (ARC), které testuje všechny suroviny a diety jak v laboratoři, tak v polních podmínkách. Kombinace biologie, kvality a ekonomiky poskytuje robustní sada inovativních nástrojů pro správu AquaSim.

Read more
NIR

NIR

Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIRS) je přesná a rychlá analytická metoda, která je vhodná pro kvantitativní stanovení živin v krmných surovinách. Přístroje NIR jsou instalovány ve všech závodech Skretting po celém světě a poskytují rychlou a přesnou analýzu složek krmiva, meziproduktů a hotových krmiv.

Read more
RAS equipment

RAS

Dnes je Skretting lídrem na trhu krmiv speciálně určených pro recirkulační akvakulturní systémy. Společnost Skretting investovala do RAS mnoho výzkumných zdrojů kvůli jejich potenciálu zvýšit udržitelnost odvětví. Po celém světě máme tři specializovaná výzkumná zařízení založená na RAS, z nichž každé má jedinečné zaměření. Náš centrální tým RAS ve Skretting Aquaculture Research Center (ARC) je složen z mnoha výzkumníků specializujících se na tyto systémy.

Read more

Pokročilé produkty a koncepty

MicroBalance®

MicroBalance® encompasses Infinity, MicroBalance FLX and N3, and is about the right nutrients, not specific raw materials. This allows us to replace feed raw materials without impacting performance, welfare or fish quality, providing unprecedented formulation flexibility.

Read more
Novel raw materials graphic

Inovace krmných složek

Tady ve Skrettingu se vždy snažíme rozšířit naše znalosti o nutričním složení krmiv a také o vlivu dodavatelských řetězců, které je vytvářejí. To nám pomáhá dodávat produkty, které chovatelům umožňují vyrábět více z méně.

Read more

Výživa a poradenství pro akvakulturu

Společnost Skretting důsledně vyvíjí inovativní produkty a řešení, která se postupem času vyvinula do produkčních standardů. Naše krmiva plně vyhovují nutričním požadavkům ryb a krevet po celou dobu jejich životního cyklu.