Kariéra 

Skretting je světovým lídrem v poskytování inovativních a udržitelných řešení výživy pro odvětví akvakultury. Společnost Skretting má výrobní závody ve 20 zemích na pěti kontinentech, kde vyrábí a dodává vysoce kvalitní krmiva od líhnutí až po konečnnou fázi pro více než 60 druhů.

Skretting je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi; žadatelé jsou považováni za všechny role bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, pohlaví, národní původ, status občanství, věk, fyzické nebo mentální postižení, sexuální orientaci, manželství, rodičovství, vojenský status nebo jakýkoli jiný status chráněný platnými místními zákony. Zavazujeme se dodržovat všechny příslušné právní předpisy, včetně poskytování ubytování žadatelům se zdravotním postižením.


Skretting má po celém světě k dispozici řadu míst, níže se podívejte na aktuální volná pracovní místa ve Stavangeru. Místní volná místa naleznete na webových stránkách vaší země.

 

Otevřené příležitosti - Norsko

Práce pro Skretting

 Feeding the Future logo

Poslání, vize a hodnoty

Naše poslání „Krmit budoucnost“ je pro nás ve Skrettingu významné a je založeno na výzvě nakrmit globální populaci, u níž se předpokládá, že do roku 2050 dosáhne 9,5 miliardy lidí.

Čtěte více
Skretting procurement team

Naši lidé

Kolektivní zkušenosti, znalosti a talent našich lidí nám pomohly dosáhnout značného úspěchu a zároveň se rozvíjet v odvětví akvakultury v globálním měřítku.

Čtěte více
Lab worker

Inovace

Inovace ve Skrettingu se plně zaměřuje na dosažení nejlepší ekonomiky během celého produkčního cyklu.

Čtěte více