Role společnosti Skretting

Nejnovější zprávy FAO o stavu světového rybolovu a akvakultury a zprávy OSN Global Compact z roku 2030 o stavu oceánů uvádějí, že udržitelná produkce mořských produktů závisí na přehlednosti odvětví. Transparentnost daných informací omezit negativní vlivy na životní prostředí a sociální sféru. Zároveň poukazují na to, že nedostatek důvěry mezi různými články v hodnotovém řetězci je důležitou výzvou, kterou je třeba řešit.

Naším závazkem je přispívat do hodnotového řetězce příslušných zúčastněných stran prostřednictvím transparentnosti našich operací a vztahů. Naše dva silné interní programy - Nuterra pro udržitelnost a Nutrace pro kvalitu - stanovily jasné standardy v oblasti udržitelnosti, kvality a bezpečnosti krmiv. Tímto krokem se společnost Skretting může stát transparentní a důvěryhodnou společností, která se stará o pozitivní dopad na životní a sociální prostředí.

Význam akvakultury jsem poznal mnohem lépe. Mějte na paměti, že to, co děláte, by mělo být prováděno ekologicky a udržitelným způsobem.  Takže jsme v tom všichni společně.

Naše role - podpora udržitelného růstu v akvakultuře

Společnost Skretting se pustila do řady ambiciózních plánů, které budou v příštích několika letech určovat rozšíření krmiv pro akvakulturu (strategie naší udržitelnosti do roku 2025). Zaměříme se na lokální produkty navázáním smysluplnějších partnerství a zároveň hledání dalších příležitostí k realizaci plného potenciálu našich globálních produktů, modelů a portfolia služeb. Uspokojení rostoucí poprtávky bude primárně dosaženo využitím našich hlubokých znalostí o trzích, produktech a službách.

Udržitelnost je nedílnou součástí strategie společnosti Skretting. Chceme zůstat světovým lídrem v krmivech pro ryby a krevety poskytováním inovativních a udržitelných řešení v oblasti akvakultury. Tato vize je založena na jasných ambicích týkajících se lidí, planety a zisku.

 

Fish farmers
Akvakultura pomůže překlenout propast mezi udržitelným rybolovem a celosvětovou poptávkou pouze v případě odpovědného praktikování.

Role Skrettingu v hodnotovém řetězci

Skretting water

Naše pozice globálního lídra v akvakultuře

Inovace pohánějí odvětví akvakultury vpřed. Díky aktivitám výzkumu a vývoje prováděným Výzkumným střediskem akvakultury Skretting (ve spolupráci s našimi techniky) společnost Skretting důsledně vyvíjí inovativní produkty a koncepty, které plně splňují nutriční a zdravotní požadavky ryb a krevet od larválního stádia až po sklizeň.

Výzkum a inovace ve společnosti Skretting

Akvakultura nabízí stále atraktivnější řešení problémů potravinových potřeb. Akvakultura je nejrychleji rostoucím odvětvím výroby krmiv, nicméně její potenciál pro další expanzi je ještě větší. Nežádám vás, abyste změnili směr, ale žádám vás, abyste urychlili pokrok.