Poslání, vize a hodnoty

Kolektivní zkušenosti, znalosti a talent našich lidí nám pomohly dosáhnout značného úspěchu a zároveň celkově rozvinout odvětví akvakultury v globálním měřítku. Naše poslání, vize a a hodnoty jsou klíčem k našemu pracovnímu stylu ve Skrettingu. Nejde jen o to, co dodáváme, ale jak.

Our Mission

Naše mise

Naše mise je založena na výzvě nakrmit globální populaci, u níž se předpokládá, že do roku 2050 dosáhne 9,5 miliardy lidí. Rychle rostoucí světová populace, větší urbanizace, rostoucí střední třída a měnící se stravovací návyky povedou k nárůstu poptávky po bílkovinách, zejména na rozvíjejících se trzích. Naší ambicí je udržitelným způsobem přispívat k uspokojování rostoucích potřeb potravin. Uděláme to neustálým hledáním inovativních způsobů, jak zvýšit účinnost a výživovou hodnotu našich produktů, produktivitu a snížení dopadu na životní prostředí. Udržitelnost není jen to, o co usilujeme, je to, co děláme.

Vize, která nás inspiruje

Ve světě s omezenými přírodními zdroji a rostoucí populací roste poptávka po vysoce kvalitním mase, rybách a krevetách. Jsme světovým lídrem v poskytování inovativních a udržitelných řešení výživy, která nejlépe podporují efektivitu chovu zvířat, ryb a krevet.

Skretting je zásadním článkem v řetězci krmiv a potravin. Aplikujeme naše znalosti ingrediencí a nutričních potřeb ryb a krevet, abychom producentům poskytli optimální hodnotu z omezených přírodních zdrojů. Na této pozici nás podporují prvotřídní inovace a technické schopnosti.

Některé inovace jsou globální řešeními, která lze přizpůsobit různým druhům a trhům, zatímco jiné řeší jednotlivé problémy zákazníků nebo poskytují pokroky pro konkrétní druhy nebo regiony.

Sea farm
Values

Hodnoty, podle kterých žijeme

Skretting sleduje globální kulturu, která je otevřená a ve které všem našim lidem záleží na tom, co dělají, na sobě navzájem a na prostředí, ve kterém pracují. Abychom splnili své poslání Feeding the Future, dodržujeme čtyři jasně definované základní hodnoty - inovativní, pečující, spolupracující a schopné -, které jsou v rámci skupiny přijaty. Jsou podporovány hodnotami SHV: Integrita a loajalita.