Bezpečné pracovní místo

Zajištění, aby veškerá naše pracoviště na celém světě byla bezpečným prostředím, ve kterém bude možné provádět veškeré pracovní úkony, byla pro Skretting a naši mateřskou společnost Nutreco vždy nejvyšší prioritou. Ve všeobecném povědomí je v nejlepším zájmu každého zaměstnavatele zajistit, aby zdraví a bezpečnost byly hluboce zakořeněny v celém oboru a tím poskytnut základnu pro udržitelný růst. Naopak jakékoli operace, které je nevědomky zanedbají, výrazně zvýší riziko úrazu, přispívají ke zvýšení nákladů a snížení ziskovosti.

Factory worker

Bezpečnost především

Efektivní školení je jedním z nejdůležitějších nástrojů při budování silné kultury zdraví a bezpečnosti.

Zdraví a bezpečnost lze obecně považovat za samozřejmost a to je prvotní riziko. Pokud si neuvědomujeme každý den, hodinu po hodině potenciální rizika kolem nás, úroveň nebezpečí se odpovídajícím způsobem zvyšuje. V životě musí lidé získat povědomí o potenciálně nebezpečných situacích. Totéž platí pro naše továrny, a proto se snažíme zajistit, aby naši lidé byli dobře vyškoleni a věděli přesně, co dělají.

Skretting je profesionální organizace a být profesionálem vyžaduje, abychom měli kontrolu nad tím, co děláme. Nejproduktivnějším způsobem jak dosáhnout tohoto cíle, je spolupráce a interakce s našimi lidmi. Z tohoto důvodu má povědomí bezpečnosti v rámci společnosti na všech úrovních - od nejvyššího managementu až po továrnu - zásadní význam.

Pokud si neuvědomujeme každý den, hodinu po hodině, potenciální rizika kolem nás, úroveň nebezpečí se narůstajícím způsobem zvyšuje.

Aby byla naše pracoviště bezpečnější a zdravější pro všechny zaměstnance, identifikujeme rizika a pracujeme na snižování počtu úrazů a případů ztráty času (LTI). Pro globální společnost však neexistuje žádné univerzální pravidlo pro dosažení bezpečí, protože existují rozdíly mezi zavedenými a rozvíjejícími se trhy.

Skretting dosáhl v posledních letech dobrého pokroku. Při řešení těchto oblastí pomohlo zavedení větší mechanizace a lepší organizace operací. Investice do zakládání mnohem sofistikovanějších závodů, včetně výstavby nových zařízení, tento pokrok nepochybně zvýšily.

Averøy factory Skretting Norway

Dodržování stanovených standardů

Zdraví, bezpečnost a kvalitní provoz jdou ruku v ruce.

I když se řešení aplikovaná na operace Skretting mohou lišit, zajišťujeme, aby byly globálně aplikovány stejné standardy. Pravidelně provádíme audit všech operací - proces, který identifikuje jakékoli nedostatky v oblasti zdraví a bezpečnosti a poskytuje vhodný časový harmonogram pro jejich nápravu. Všechny neshody jsou monitorovány prostřednictvím systému hlášení.

Máme výkonnou síť pro zdraví a bezpečnost, která se skládá z reprezentativních členů z celého světa po celém světě. Manažeři se pravidelně schází, aby se zabývali tématy, která jsou aktuální pro danou agendu.

Rozmanitost a začlenění

Bezpečné a klidné pracoviště znamená rovné příležitosti pro všechny a ochranu před diskriminací bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, pohlaví, národní původ, stav občanství, věk, tělesné nebo duševní postižení, sexuální orientaci, manželství, rodičovství, vojenský stav nebo jakýkoli jiný stav chráněný platnými zákony.

o našich lidech

Skretting feed in hand