Etika & dodržování předpisů

 

 

Skretting innovation team

Kodex chování zaměstnanců

Věříme, že existuje pouze jedna cesta k podnikání, a to je ta správná. Náš Kodex chování je jádrem našeho podnikání. Naši zaměstnanci po celém světě dodržují vysoké standardy a svým jednáním zajišťují, že při plnění svého poslání „krmení budoucnosti“ budeme pracovat eticky a udržitelně.

Kodex chování obchodního partnera

Uvědomujeme si, že našeho poslání lze dosáhnout pouze ve spolupráci s našimi obchodními partnery. Proto jsme vyvinuli "Kodex chování pro obchodní partnery", který nám umožňuje spolupracovat s našimi obchodními partnery v otázkách udržitelnosti, dodržování předpisů a integrity. Budeme obchodovat pouze se společnostmi nebo jednotlivci, kteří splňují standardy stanovené v našem "Kodexu chování obchodních partnerů".

přečtěte si náš kodex pro chování obchodních partnerů

Soy farmer in Brazil

Co to znamená být dodavatelem Skretting

Výroba vysoce kvalitního krmiva začíná získáním vysoce kvalitních surovin. Abychom zajistili správnou kvalitu našich ingrediencí, zapojujeme se do spolupráce s našimi dodavateli.

U nových přísad a nových dodavatelů to vše začíná povinným schvalovacím procesem, který sladí kritéria kvality přísady s našimi vlastními kritérii kvality. Pro toto počáteční posouzení požadujeme, aby nám potenciální dodavatelé poskytli:

  • Datové listy produktů, jako je bezpečnostní list údajů o materiálu a osvědčení o analýze.
  • Potvrzení našeho Kodexu chování Nutreco pro obchodní partnery.
  • Vyplněné dotazníky Skretting, jako jsou dotazníky výrobce a dodavatele, které poskytují informace např. o postupech HACCP.