Náš program udržitelnosti. Není jen to, o co usilujeme. Je to přesně to, co děláme.

 

Proč potřebujeme být "trvale udržitelní"?

Jako společnost zabývající se výrobou a servisem pro akvakulturu s celosvětovou působností má Skretting výchozí pozici, aby přispěla k rozvoji udržitelnější produkce potravin. Do roku 2050 se světová populace rozroste na téměř 10 miliard lidí. Současně zvýšená urbanizace a růst příjmů mění stravovací preference a zvyšují poptávku po živočišných bílkovinách. Prostřednictvím našeho poslání "krmit budoucnost" jsme zavázáni vyrábět krmiva udržitelným způsobem. Ve společnosti Skretting se silně zaměřujeme na snižování ekologické stopy a zvyšování našeho sociálního dopadu pozitivním směrem. Naše cíle jsou v souladu s dlouhodobými cíli a strategiemi OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Vzhledem k rozsahu výzev spojených s udržitelností, kterým svět čelí, je nemožné dosáhnout pokroku izolovaně. Toho lze dosáhnout, pouze pokud budou vytvořena partnerství mezi všemi segmenty společnosti, včetně podniků, vlády, nevládních organizací a komunit. Spolupráce je jednou z hodnot naší společnosti ve společnostech Skretting a Nutreco lze vidět dlouhodobé zapojení do externích partnerství a platforem více zúčastněných stran. Patří sem naše půlroční konference Agri a AquaVision, dále Pincoy Project v Chile, Seafood Business Ocean Stewardship a naše projekty rozvoje komunity v Nigérii, Fjordfrende v Norsku a Aqua v Bocce v Itálii.

PŘEČTĚTE SI NAŠE NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVU O UDRŽITELNOSTI A DALŠÍ INFORMACE O NĚKTERÝCH Z TĚCHTO INICIATIV

V této sekci

Naše strategie udržitelného rozvoje
Řešení změny klimatu
Odpovědné využívání zdrojů
Bezpečné pracovní místo
Podpora lidí a komunit
Zapojení všech zúčastněných stran
Zpráva o trvalé udržitelnosti
Therese and UN goals

Skretting a cíle programu udržitelného rozvoje v OSN (SDGs)

V roce 2015 OSN v rámci nové agendy udržitelného rozvoje zavedla soubor cílů k ukončení chudoby, ochraně planety a zajištění prosperity pro všechny. Každý cíl má další konkrétní cíle, kterých má být dosaženo během příštích 15 let. Náš program udržitelnosti je úzce spjat s cíli udržitelného rozvoje. Naše mise "Feeding the Future" se přímo zaměřuje na SDG 2: nulový hlad.

 

Dozvědět se jak, se připojujeme k cílům každý rok