Jak inovujeme?

Inovativní strategie společnosti Skretting se ve své podstatě zaměřuje na podporu udržitelných, výživových, zdravotních a zemědělských řešení v rámci integrované hodnotové nabídky pro naše zákazníky. Potvrzujeme naše předpoklady a jsme v souladu s globálními silami, které řídí změnu na naší planetě.

Abychom rozšířili naše inovační schopnosti, vytvořili jsme inovační hnutí, které inspiruje všechny naše kolegy k používání inovační metodiky při jejich každodenní práci.

Laboratory work

Inovace založené na výzkumu

Skretting Aquaculture Research Center (ARC) je globální výzkumná organizace pro Skretting. Již více než 30 let se specializuje rozsáhlý špičkový tým vědců na výživu a zdraví ryb a krevet a na technologii výroby. Jsou  zdrojem inovací, které definují a podporují pokrok v akvakultuře.

o výzkumných centrech (ARC)

Využití potenciálu propojené, otevřené společnosti

Spolupracujeme s více než 60 různými výzkumnými partnery v mnoha zemích po celém světě, od vládních institucí až po přední univerzity. Naše spolupráce je jedním z článků mezi průmyslovým a akademickým světem a podporuje intenzivní výzkum, jehož výsledkem jsou nové znalosti pro vývoj řešení a služeb v oblasti výživy.

Spolupráce výzkumných center 

Novel raw materials graphic
Light rays

Investice do začínajících projektů

Důležitou oblastí inovací je identifikovat oblasti budoucího růstu. Jsme součástí Nutreco a úzce spolupracujeme se strategickým investičním týmem v NuFrontiers společnosti Nutreco - který identifikuje a investuje do startupů a scale-upů nebo inovativních projektů a společných podniků strategicky relevantních pro toto odvětví.

Zjistěte  více o NuFrontiers