Naše strategie udržitelného rozvoje

Ve společnosti Skretting se zavazujeme poskytovat systém výroby trvale udržitelných produktů a služeb. Tento proces začíná získáváním zdrojů a je zaměřen na dosažení nejlepších výsledků směrem ke zdraví zvířat a produktivitě farmy. Tyto kroky jsou součástí našeho celkového závazku k sociální sféře, vůči všem zúčastněným stranám, zejména našim zaměstnancům, komunitám, a rozvojovému světu.

V roce 2012 jsme definovali naši strategii udržitelnosti do roku 2020. Nyní, když dospíváme k jejímu závěru, díváme se do budoucnosti a zajistíme, aby naše ambice v oblasti udržitelnosti zůstaly v souladu s naší celkovou strategií a měnící se planetou.

V rámci našeho procesu jsme provedli několik posouzení významnosti, jehož výsledkem byly tři strategické pilíře. Jádro našeho zaměření na udržitelnost je zakotveno ve výživě a kvalitních životních podmínkách, podobně jako samotné podnikání. Poté následuje respektování zásad klimatu a cirkulace. Nakonec musí odpovědná společnost vykonávat péči o společenství jako takové, ve kterých působíme. Samozřejmě odpovídáme za své osvědčené postupy v oblasti dobrého soužití vůči našim externím a interním zúčastněným stranám.

 

 

Jasné cíle do roku 2025

Zdraví a welfair
  • Zdraví ryb
  • Antimikrobiální rezistence

 

Dobré občanství