Feed to food quality and safety - Nutrace

Jak pracujeme s transparentností a důvěrou?

Pro nás ve Skrettingu je zásadní zvýšit transparentnost a sledovatelnost výroby potravin v celém dodavatelském řetězci. Náš systém kvality a bezpečnosti zajišťuje, že naši zákazníci a koneční spotřebitelé mohou mít plnou důvěru v naše krmiva. Spojením nejnovějších technologií a vědy s odhodláním našich zaměstnanců vyrábět krmivo nejvyšší kvality děláme vše pro to, abychom zajistili, že naše obchodní operace budou následovat naše vlastní přísné směrnice v oblasti životního prostředí.

Zajištění kvality a bezpečnosti potravin - Nutrace

Nutrace® je jedinečný celofiremní program řízení, který zajišťuje kvalitu a bezpečnost krmiv. Program Nutrace se neustále vyvíjí pro zajištění minimalizace rizik spojených s výrobou krmiv pro ryby a krevety. Společnost Skretting tímto postupem zajišťuje,  žejakékoli nesrovnalosti budou rychle nalezeny a odstraněny. Tento jedinečný koncept umožňuje našim zákazníkům a koncovým spotřebitelům mít v nás plnou důvěru a posuzovat Skretting jako transparentního a důvěryhodného partnera.

Všechny interní operace jsou auditovány a všichni dodavatelé procházejí komplexním procesem hodnocení a schvalování, abychom zajistili prvotřídní kvalitu, obnovitelné a zodpovědně spravované zdroje. Provádíme důkladné analýzy a úplnou sledovatelnost všech schválených surovin - při dodání, během celého procesu receptury a až do okamžiku dodání krmiva.

Nutrace brožura.pdf

Pellets in hand

Certifikace a normy

O certifikacích a normách

Nutrace

Celofiremní program řízení společnosti Skretting, který zajišťuje kvalitu a bezpečnost krmiv při výrobě potravin. Všechny společnosti Skretting musí tyto standardy dodržovat.

ISO

Nezávislá nevládní organizace usilující o sdružování odborníků, kteří si vyměňují znalosti a rozvíjejí mezinárodní standardy založené na konsensu, podporující inovace a řešení globálních výzev.

GLOBAL G.A.P.

Spolupracuje s vyškolenými inspektory a auditory, kteří pracují pro akreditované certifikační orgány při provádění nezávislých auditů výrobců.

ASC

Spolupracuje s vědci, ochranářskými skupinami, nevládními organizacemi, producenty akvakultury, zpracovateli mořských plodů, maloobchodními a potravinářskými společnostmi a spotřebiteli s cílem uznat a odměnit odpovědnou akvakulturu.

BAP

Důvěryhodný program certifikace třetích stran. Práce na zlepšování environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti dodavatelského řetězce pro akvakulturu a zvyšování globální nabídky zodpovědně produkovaných mořských plodů.

Naturland

Standardy s holistickým přístupem, udržitelným řízením, ochranou přírody a ochranou klimatu ve skutečné praxi. Dále se zabývá udržováním půdy, ovzduší a vody a ochranou spotřebitele.

HALAL

Hlavním důvodem certifikace Halal je sloužit národním a mezinárodním muslimským komunitám při plnění jejich náboženských norem.

HACCP

Systém řízení, kde je bezpečnost potravin řešena kontrolou biologických, chemických a fyzikálních rizik od výroby surovin, nákupu a manipulace až po výrobu, distribuci a spotřebu hotového výrobku.

Label Rouge

Znamení zajištění kvality ve Francii podle zákona č. 2006-11. Produkty způsobilé pro Label Rouge zahrnují potraviny, nepotravinářské a nezpracované zemědělské produkty, jako např. květiny.

GMP

Předpisy vyžadující kvalitní přístup k výrobě, umožňující společnostem minimalizovat nebo eliminovat případy kontaminace, záměny a chyb.

OHSAS

OHSAS 1800: 2007 Certifikace řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je mezinárodní standard poskytující rámec pro identifikaci, kontrolu a snižování rizik spojených s bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti.

FQC

Nezávislý certifikační a školicí orgán, který pomáhá organizacím dosáhnout vysokým standardům a konkurenceschopnosti na světové úrovni pomocí dodržování mezinárodních norem.

FeedAssure®

Komplexní program řízení a certifikace bezpečnosti krmiv vyvinutý společností ANAC pro kanadský krmivářský průmysl v roce 1999.

FeedSafe

SFMCA provozuje FeedSafe® jako akreditační program zajišťování kvality pro australský krmivářský průmysl .

EU Organic regulations

Předpisy EU o ekologickém zemědělství stanoví podrobná pravidla pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů.