Bridging the raw material gap

As the global population continues to grow, there is increasing focus on aquaculture to provide the protein to feed the world. At Skretting, as one of the largest aquaculture feed suppliers in the world, we see that we have an essential role to play. A 30 million tonne projected increase in aquaculture production means there will be a need for an additional 45 million tonnes of raw materials. So where will they come from?

Bileşen yeniliği

Skretting'te akuayem bileşenlerinin beslenme bileşimi ve bunları oluşturan tedarik zincirlerinin etkileri konusundaki bilgilerimizi sürekli arttırmaya çalışıyoruz. Bu sayede yetiştiricilere daha az ham maddeyle daha çok ürün alabilecekleri ürünler sunuyoruz ve üç Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH'ler) yerine getirmeye çalışıyoruz.

Novel raw materials graphic

Ham madde açığını kapatmak

Küresel nüfus büyümeye devam ettikçe, dünyayı besleyecek proteini sağlamak için su ürünleri yetiştiriciliğine odaklanma artıyor. Skretting'de, dünyanın en büyük su ürünleri yetiştiriciliği yemi tedarikçilerinden biri olarak, oynayacağımız önemli bir rolün olduğunu görüyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliği üretiminde öngörülen 30 milyon ton artış, 45 milyon ton ek hammaddeye ihtiyaç olacağı anlamına geliyor. Peki nereden gelecekler? Burada, bu arenada devam eden faaliyetlerimizden bazılarını, yeni içerikleri ve en önemli ortaklıklarımızdan bazılarını keşfederek derinleştiriyoruz.

SERİYİ OKUYUN

Bu bölümde

Daha fazla gıdaya ihtiyacımız var, peki ama nereden bulacağız?
2050 yılında akuakültürü bekleyen zorluklar
'Yeni bileşenler' derken ne demek istiyoruz?
Böcek unu içeren ticari Skretting yemleri
Deniz yosunundan omega-3 - protein üretimini arttırmak için yenilikçi bir çözüm
Esneklik anahtardır