Obsahují krmiva chemikálie nebo konzervační látky nebezpečné pro lidské zdraví?

Ne. Akvakulturní krmiva podléhají přísným kontrolám, aby se zajistilo, že nepředstavují žádnou hrozbu pro lidské zdraví. Všechny použité konzervační látky musí vyhovovat zákonům a předpisům upravujícím jejich použití.

Vzhledem k tomu, že potenciální kontaminaci krmiv bereme velmi vážně, společnost Skretting má globální komplexní program kvality krmiv a potravin, pomocí kterého monitorujeme přítomnost nežádoucích látek v surovinách i krmivech.

Odvětví krmiv podléhá extrémně přísným omezením, aby bylo zajištěno, že krmivo nebude nebezpečné pro zdraví zvířat nebo lidí nebo pro životní prostředí. V akvakultuře jsou krmiva přísně kontrolována, pokud jde o suroviny, výrobní podmínky a další přísady (včetně konzervačních látek), které lze použít k zajištění bezpečnosti ryb nebo krevet z hlediska zdraví a hygieny a ke zlepšení dalších vlastností.

Konzervační látky používané v krmivech jsou stejné jako konzervanty používané ve většině produktů určených k lidské spotřebě. Před distribucí proto podléhají důkladnému posouzení bezpečnosti. Aby byl zajištěn nezávislý vědecky podložený přístup, tato hodnocení obvykle spadají do kompetence národních a federálních agentur, jako je Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Food and Drug Administration ve Spojených státech.

Čtšte více o přesném sledování a kontrole surovin

FAQ navigace

Proč si vybrat chov s divokými rybami?
Jsou ryby z farmových chovů zdravé?
Obsahují lososová a pstruhová krmiva barviva?
Jaké přísady jsou v krmivech Skretting?
Jsou suroviny, které společnost Skretting používá ve svých zdrojích, zodpovědně získávány?
Obsahují krmiva chemikálie nebo konzervační látky nebezpečné pro lidské zdraví?
Jsou vedlejší produkty živočišného původu používané v krmivech pro akvakulturu nebezpečné pro lidské zdraví?
Obsahují krmiva růstové hormony nebo antibiotika?
Co jsou rybí moučky a rybí oleje a proč se používají v krmivech pro akvakulturu?
Je nízký obsah rybí moučky / rybího tuku v krmivech škodlivý pro ryby a krevety?
Používá Skretting ve svých krmivech nové přísady?
Ethoxychin je antioxidant, který chrání a udržuje kvalitu omega-3 mastných kyselin v rybí moučce, zejména během přepravy a skladování. Podle Norského národního institutu pro výzkum výživy a mořských plodů (NIFES) nebyl zjištěn žádný vliv expozice ethoxychinu na člověka. Hladiny ethoxychinu ve složkách a krmivech společnosti Skretting jsou průběžně sledovány naším interním systémem řízení kvality Nutrace®. Tím je zajištěno, že obsah ethoxychinu zůstává v mezích stanovených limitů pro krmiva pro zvířata.
Jsou zásady krmného hospodářství aplikovány na akvakulturu?
Je akvakultura udržitelná?
Je akvakultura kontrolována?
Proč je akvakultura důležitá?
Proč chované druhy v rámci akvakultury rychle rostou?
Jsou farmy zdravé prostředí pro produkci ryb a krevet?
Kolik divokých ryb je potřeba ke krmení farmových ryb?
Jsou krmiva Skretting považována za udržitelná?
Je bezpečné jíst ryby a krevety z chovů?
Jak Skretting přispívá k zásobování rostoucí globální populace?
Je jedno krmivo dostatečné pro všechny druhy akvakultury?
Kolik krmiva je potřeba pro produkční cyklus ryby ?
Může efektivní management krmení pomoci zlepšit udržitelnost akvakultury?