Kolik krmiva je potřeba pro produkční cyklus ryby ?

Ryby a krevety jsou extrémně efektivní při přeměně krmiva na vysoce kvalitní bílkoviny. Chované ryby v průměru potřebují 1,1 kg krmiva, aby získaly 1 kg tělesné hmotnosti, ve srovnání s 1,7 kg u drůbeže a 6,6 kg u skotu.

Díky komplexnímu porozumění specifickým potřebám výživy je losos atlantický v současné době nejúčinnějším zvířetem, které se produkuje, s nejnižší hodnotou konverze.

An illustration showing the feed conversion ratio between fish (1.2-.15), chicken (1.7-2.0), pigs (2.7-5.0) and cattle (4.0-5.0)

Efektivní bílkoviny

Ryby jsou nejefektivnjším zvířetem, protože poměr konverze krmiva (FCR) je nízký. FCR je množství krmiva, které zvíře potřebuje, aby získalo jeden kilogram tělesné hmotnosti.

Vzhledem k mnohaletému výzkumu specifických nutričních požadavků je losos  zvířetem s nejnižší hodnotou FCR. Atlantický losos obvykle potřebuje 1,15 kg krmiva, aby získal 1 kg tělesné hmotnosti. Prasata potřebují k získání 1 kg více než dvakrát tolik krmiva než losos, zatímco ovce musí jíst téměř šestkrát více.

Výtěžnost chovu

Ryby mají také vysokou výtěžnost ve srovnání s jinými hospodářskými zvířaty. Výtěžnost je procento zvířete, které zbylo po odstranění nepoživatelných částí. Například losos atlantický má výtěžnost 68%. Ve srovnání s kuřetem s pouhých 47%.

Edible portion of salmon vs land animals graphic
Nigeria catfish project

Zvyšování ziskovosti rybníků pro chovatele sumců v Nigérii

Od roku 2015 navazujeme partnerství s Nutreco na projektu udržitelnosti chovu sumců (CSP) v Nigérii, kde pracujeme na zvýšení produkce, ziskovosti a environmentální udržitelnosti chovu v regionu Ibadan a zároveň dáváme malým farmářům možnost se vymanit z chudoby.

čtěte více 

FAQ navigace

Proč si vybrat chov s divokými rybami?
Jsou ryby z farmových chovů zdravé?
Obsahují lososová a pstruhová krmiva barviva?
Jaké přísady jsou v krmivech Skretting?
Jsou suroviny, které společnost Skretting používá ve svých zdrojích, zodpovědně získávány?
Obsahují krmiva chemikálie nebo konzervační látky nebezpečné pro lidské zdraví?
Jsou vedlejší produkty živočišného původu používané v krmivech pro akvakulturu nebezpečné pro lidské zdraví?
Obsahují krmiva růstové hormony nebo antibiotika?
Co jsou rybí moučky a rybí oleje a proč se používají v krmivech pro akvakulturu?
Je nízký obsah rybí moučky / rybího tuku v krmivech škodlivý pro ryby a krevety?
Používá Skretting ve svých krmivech nové přísady?
Ethoxychin je antioxidant, který chrání a udržuje kvalitu omega-3 mastných kyselin v rybí moučce, zejména během přepravy a skladování. Podle Norského národního institutu pro výzkum výživy a mořských plodů (NIFES) nebyl zjištěn žádný vliv expozice ethoxychinu na člověka. Hladiny ethoxychinu ve složkách a krmivech společnosti Skretting jsou průběžně sledovány naším interním systémem řízení kvality Nutrace®. Tím je zajištěno, že obsah ethoxychinu zůstává v mezích stanovených limitů pro krmiva pro zvířata.
Jsou zásady krmného hospodářství aplikovány na akvakulturu?
Je akvakultura udržitelná?
Je akvakultura kontrolována?
Proč je akvakultura důležitá?
Proč chované druhy v rámci akvakultury rychle rostou?
Jsou farmy zdravé prostředí pro produkci ryb a krevet?
Kolik divokých ryb je potřeba ke krmení farmových ryb?
Jsou krmiva Skretting považována za udržitelná?
Je bezpečné jíst ryby a krevety z chovů?
Jak Skretting přispívá k zásobování rostoucí globální populace?
Je jedno krmivo dostatečné pro všechny druhy akvakultury?
Kolik krmiva je potřeba pro produkční cyklus ryby ?
Může efektivní management krmení pomoci zlepšit udržitelnost akvakultury?