Kolik krmiva je potřeba pro produkční cyklus ryby ?

Ryby a krevety jsou extrémně efektivní při přeměně krmiva na vysoce kvalitní bílkoviny. Chované ryby v průměru potřebují 1,1 kg krmiva, aby získaly 1 kg tělesné hmotnosti, ve srovnání s 1,7 kg u drůbeže a 6,6 kg u skotu.

Díky komplexnímu porozumění specifickým potřebám výživy je losos atlantický v současné době nejúčinnějším zvířetem, které se produkuje, s nejnižší hodnotou konverze.

FCR

Efektivní bílkoviny

Ryby jsou nejefektivnjším zvířetem, protože poměr konverze krmiva (FCR) je nízký. FCR je množství krmiva, které zvíře potřebuje, aby získalo jeden kilogram tělesné hmotnosti.

Vzhledem k mnohaletému výzkumu specifických nutričních požadavků je losos  zvířetem s nejnižší hodnotou FCR. Atlantický losos obvykle potřebuje 1,15 kg krmiva, aby získal 1 kg tělesné hmotnosti. Prasata potřebují k získání 1 kg více než dvakrát tolik krmiva než losos, zatímco ovce musí jíst téměř šestkrát více.

Výtěžnost chovu

Ryby mají také vysokou výtěžnost ve srovnání s jinými hospodářskými zvířaty. Výtěžnost je procento zvířete, které zbylo po odstranění nepoživatelných částí. Například losos atlantický má výtěžnost 68%. Ve srovnání s kuřetem s pouhých 47%.

Edible portion
Nigeria catfish project

Zvyšování ziskovosti rybníků pro chovatele sumců v Nigérii

Od roku 2015 navazujeme partnerství s Nutreco na projektu udržitelnosti chovu sumců (CSP) v Nigérii, kde pracujeme na zvýšení produkce, ziskovosti a environmentální udržitelnosti chovu v regionu Ibadan a zároveň dáváme malým farmářům možnost se vymanit z chudoby.

čtěte více 

FAQ navigace

Proč si vybrat chov s divokými rybami?
Jsou ryby z farmových chovů zdravé?
Jsou ryby z farmových chovů zdravé?
Jsou ryby z farmových chovů zdravé?
Obsahují lososová a pstruhová krmiva barviva?
Jaké přísady jsou v krmivech Skretting?
Jsou suroviny, které společnost Skretting používá ve svých zdrojích, zodpovědně získávány?
Obsahují krmiva chemikálie nebo konzervační látky nebezpečné pro lidské zdraví?
Jsou vedlejší produkty živočišného původu používané v krmivech pro akvakulturu nebezpečné pro lidské zdraví?
Obsahují krmiva růstové hormony nebo antibiotika?
Co jsou rybí moučky a rybí oleje a proč se používají v krmivech pro akvakulturu?
Je nízký obsah rybí moučky / rybího tuku v krmivech škodlivý pro ryby a krevety?
Používá Skretting ve svých krmivech nové přísady?
Ethoxychin je antioxidant, který chrání a udržuje kvalitu omega-3 mastných kyselin v rybí moučce, zejména během přepravy a skladování. Podle Norského národního institutu pro výzkum výživy a mořských plodů (NIFES) nebyl zjištěn žádný vliv expozice ethoxychinu na člověka. Hladiny ethoxychinu ve složkách a krmivech společnosti Skretting jsou průběžně sledovány naším interním systémem řízení kvality Nutrace®. Tím je zajištěno, že obsah ethoxychinu zůstává v mezích stanovených limitů pro krmiva pro zvířata.
Jsou zásady krmného hospodářství aplikovány na akvakulturu?
Je akvakultura udržitelná?
Je akvakultura kontrolována?
Proč je akvakultura důležitá?
Proč chované druhy v rámci akvakultury rychle rostou?
Jsou farmy zdravé prostředí pro produkci ryb a krevet?
Kolik divokých ryb je potřeba ke krmení farmových ryb?
Jsou krmiva Skretting považována za udržitelná?
Je bezpečné jíst ryby a krevety z chovů?
Jak Skretting přispívá k zásobování rostoucí globální populace?
Je jedno krmivo dostatečné pro všechny druhy akvakultury?
Kolik krmiva je potřeba pro produkční cyklus ryby ?
Může efektivní management krmení pomoci zlepšit udržitelnost akvakultury?