Jak Skretting přispívá k zásobování rostoucí globální populace?

Společnost Skretting dodává bezpečná a kvalitní krmiva a služby po celém světě, aby zajistila zodpovědnou produkci zdravých a chutných potravin. Zaměřujeme se na snižování naší ekologické stopy a zvyšování našeho pozitivního sociálního dopadu.

Jako globální společnost máme zodpovědnost za přibližně 7,5 miliardy lidí, kteří míří k 9,5 miliardám do roku 2050. Nejenže to představuje problém dalších 2 miliard úst, která se mají nakrmit, ale také lidská strava se stále více mění v souladu s rostoucí prosperitou. Z toho vyplývá, že prognóza, že se současná globální zemědělská produkce musí do poloviny tohoto století téměř zdvojnásobit, činí z dlouhodobého zabezpečení potravin a živin jednu z nejnaléhavějších výzev, kterým dnes čelíme.

Salmon school

Efektivní zdroj bílkovin pro budoucnost

Jako nejúčinnější výrobce bílkovin na světě je akvakultura jednou z nejdůležitějších oblastí dlouhodobého růstu produkce potravin. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) akvakultura roste rychleji než jakékoli jiné významné potravinářské odvětví a očekává se, že do roku 2030 poskytne více než 60% ryb dostupných pro lidskou spotřebu.

Akvakultura je schopna produkovat velké objemy vysoce kvalitních, zdravých, mořských plodů. Ve srovnání s chováním hospodářských zvířat má průmysl nízkou uhlíkovou stopu a poměr konverze krmiv (FCR). Rovněž vykazuje vysokou retenci bílkovin, energie a výtěžnost ve srovnání s jinými proteiny. Je silným modelem toho, jak by se v budoucnu měly produkovat bílkoviny.

Akvakultura však nemůže růst bez udržitelného krmení.

přečtěte si naši zprávu o udržitelnosti 

 

Naše mise

Posláním společnosti Skretting je „Nakrmit budoucnost“ a jsme odhodláni podporovat růst akvakultury, protože světová populace bude nadále růst. Společnost Skretting poskytuje bezpečná, kvalitní krmiva a služby po celém světě chovatelům ryb a krevet, aby zajistila zodpovědnou produkci zdravých a chutných produktů. Akvakultura má obrovský růstový potenciál a již dnes poskytuje více než 50% mořských plodů. Celosvětově společnost Skretting v roce 2019 přispěla k produkci 21,5 milionu mořských plodů každý den.

 dozvědět se více

Our Mission
Nigeria catfish project

Růst v Africe

Více než polovina celosvětového růstu populace v příštích letech pravděpodobně nastane v Africe. Společnost Skretting aktivně podporuje růst akvakultury v dané oblasti a zavazuje se zajistit, aby byla světu dostupná, vysoce kvalitní krmiva a mořské plody.

Příkladem toho, jak Skretting aktivně přispívá, jsou projekty komunitního rozvoje v Nigérii a Zambii. Tyto projekty se týkají zmocnění drobných zemědělců k udržitelnému provozování produktivních farem prostřednictvím podpory a vzdělávání v počátečních fázích.

Dozvědět se více ohledně udržitelnosti 

Udržitelné zdroje surovin

Důsledné a neustále se vyvíjející výzkumné projekty společnosti Skretting zajišťují, že také minimalizujeme používání konečných surovin, jako je rybí moučka a rybí olej. Ve skutečnosti Skretting v roce 2017 uvedl koncept dokazující, že lososa lze chvat od 1 kg až po konečnou fázi pomocí nulové rybí moučky nebo rybího oleje.

Koncept MicroBalance byl zahájen v roce 2010, kdy společnost Skretting dokázala nejprve omezit rybí moučku v krmivech, aniž by to negativně ovlivnilo zdraví a užitkovost ryb, a nadále hraje klíčovou roli při rozšiřování našich znalostí o další druhy.

O MicroBalance

Oil

FAQ navigace

Proč si vybrat chov s divokými rybami?
Jsou ryby z farmových chovů zdravé?
Obsahují lososová a pstruhová krmiva barviva?
Jaké přísady jsou v krmivech Skretting?
Jsou suroviny, které společnost Skretting používá ve svých zdrojích, zodpovědně získávány?
Obsahují krmiva chemikálie nebo konzervační látky nebezpečné pro lidské zdraví?
Jsou vedlejší produkty živočišného původu používané v krmivech pro akvakulturu nebezpečné pro lidské zdraví?
Obsahují krmiva růstové hormony nebo antibiotika?
Co jsou rybí moučky a rybí oleje a proč se používají v krmivech pro akvakulturu?
Je nízký obsah rybí moučky / rybího tuku v krmivech škodlivý pro ryby a krevety?
Používá Skretting ve svých krmivech nové přísady?
Ethoxychin je antioxidant, který chrání a udržuje kvalitu omega-3 mastných kyselin v rybí moučce, zejména během přepravy a skladování. Podle Norského národního institutu pro výzkum výživy a mořských plodů (NIFES) nebyl zjištěn žádný vliv expozice ethoxychinu na člověka. Hladiny ethoxychinu ve složkách a krmivech společnosti Skretting jsou průběžně sledovány naším interním systémem řízení kvality Nutrace®. Tím je zajištěno, že obsah ethoxychinu zůstává v mezích stanovených limitů pro krmiva pro zvířata.
Jsou zásady krmného hospodářství aplikovány na akvakulturu?
Je akvakultura udržitelná?
Je akvakultura kontrolována?
Proč je akvakultura důležitá?
Proč chované druhy v rámci akvakultury rychle rostou?
Jsou farmy zdravé prostředí pro produkci ryb a krevet?
Kolik divokých ryb je potřeba ke krmení farmových ryb?
Jsou krmiva Skretting považována za udržitelná?
Je bezpečné jíst ryby a krevety z chovů?
Jak Skretting přispívá k zásobování rostoucí globální populace?
Je jedno krmivo dostatečné pro všechny druhy akvakultury?
Kolik krmiva je potřeba pro produkční cyklus ryby ?
Může efektivní management krmení pomoci zlepšit udržitelnost akvakultury?