Je bezpečné jíst ryby a krevety z chovů?

Předpisy, které upravují chov a zpracování mořských plodů pro lidskou spotřebu, patří mezi nejpřísnější na světě. Standardy akvakultury se vyvíjejí již mnoho let a vysoce kvalitní krmivo pro ryby a krevety je předpokladem pro toto odvětví. Aby se minimalizovalo vystavení rizikům, společnost Skretting implementovala dynamické záruky a kontroly kvality v každé fázi výrobních cyklů. Nutrace® je celofiremní program řízení společnosti Skretting, který zajišťuje bezpečnost a kvalitu. Byl vyvinut takovým způsobem, aby byla minimalizována  potenciální rizika spojená s výrobou krmiv a aby byly rychle zjištěny a odstraněny případné nesrovnalosti.

Nutrace

Kromě auditu všech našich interních operací procházejí všichni naši dodavatelé komplexním procesem hodnocení a schvalování, aby zajistili dodávku prvotřídních, obnovitelných a zodpovědně spravovaných zdrojů. Důkladné analýzy všech schválených surovin jsou následně prováděny při dodání a během procesu přípravy až do okamžiku, kdy jsou krmiva uvolněna našim zákazníkům. Můžeme také vysledovat jednotlivé dávky surovin zpět, kde byly vyrobeny. Tento jedinečný koncept umožňuje našim zákazníkům a koncovým spotřebitelům mít k nám  plnou důvěru

O Nutrace

FAQ navigace

Proč si vybrat chov s divokými rybami?
Jsou ryby z farmových chovů zdravé?
Obsahují lososová a pstruhová krmiva barviva?
Jaké přísady jsou v krmivech Skretting?
Jsou suroviny, které společnost Skretting používá ve svých zdrojích, zodpovědně získávány?
Obsahují krmiva chemikálie nebo konzervační látky nebezpečné pro lidské zdraví?
Jsou vedlejší produkty živočišného původu používané v krmivech pro akvakulturu nebezpečné pro lidské zdraví?
Obsahují krmiva růstové hormony nebo antibiotika?
Co jsou rybí moučky a rybí oleje a proč se používají v krmivech pro akvakulturu?
Je nízký obsah rybí moučky / rybího tuku v krmivech škodlivý pro ryby a krevety?
Používá Skretting ve svých krmivech nové přísady?
Ethoxychin je antioxidant, který chrání a udržuje kvalitu omega-3 mastných kyselin v rybí moučce, zejména během přepravy a skladování. Podle Norského národního institutu pro výzkum výživy a mořských plodů (NIFES) nebyl zjištěn žádný vliv expozice ethoxychinu na člověka. Hladiny ethoxychinu ve složkách a krmivech společnosti Skretting jsou průběžně sledovány naším interním systémem řízení kvality Nutrace®. Tím je zajištěno, že obsah ethoxychinu zůstává v mezích stanovených limitů pro krmiva pro zvířata.
Jsou zásady krmného hospodářství aplikovány na akvakulturu?
Je akvakultura udržitelná?
Je akvakultura kontrolována?
Proč je akvakultura důležitá?
Proč chované druhy v rámci akvakultury rychle rostou?
Jsou farmy zdravé prostředí pro produkci ryb a krevet?
Kolik divokých ryb je potřeba ke krmení farmových ryb?
Jsou krmiva Skretting považována za udržitelná?
Je bezpečné jíst ryby a krevety z chovů?
Jak Skretting přispívá k zásobování rostoucí globální populace?
Je jedno krmivo dostatečné pro všechny druhy akvakultury?
Kolik krmiva je potřeba pro produkční cyklus ryby ?
Může efektivní management krmení pomoci zlepšit udržitelnost akvakultury?