Akuakültür sürdürülebilir midir?

Evet, uygun şekilde yapıldığı takdirde sürdürülebilirdir. Şu anda 7,5 milyar insandan oluşan global bir toplum olarak sayımızın 2050 yılına doğru 9,5 milyara ulaşması bekleniyor. Bu durum beraberinde yalnızca beslenecek 2 milyar boğaz daha getirmekle kalmıyor, insan beslenme şekilleri de günden güne artan refahla aynı doğrultuda yön değiştiriyor. Sonuç olarak, mevcut global tarımsal üretim kapasitesinin bu yüzyılın ortalarına doğru neredeyse iki katına çıkması gerektiği öngörüsü, uzun vadeli gıda ve besin güvenliği konusunu bugün karşı karşıya olduğumuz en acil zorluklardan biri haline getiriyor.

Sea farm

Dünyanın en verimli protein üreticisi olan akuakültür yetiştiriciliği, gıda üretimi için en önemli uzun vadeli büyüme alanlarından biridir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, akuakültür yetiştiriciliği diğer büyük gıda sektörlerinden daha hızlı büyümeye devam ediyor ve 2030 yılına kadar insan tüketimi için mevcut balıkların% 60'ını sağlaması bekleniyor. Bu tarihe kadar küresel üretimin 109 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor ve mevcut seviyelere kıyasla% 37'lik bir artışı temsil ediyor (Kaynak: "Dünya Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Durumu", FAO 2018).

Su ürünleri yetiştiriciliği büyük miktarlarda yüksek kaliteli, sağlıklı ve izlenebilir deniz ürünleri üretme yeteneğine sahiptir. Karasal hayvancılıkla karşılaştırıldığında, sektör düşük karbon ayak izine ve yem dönüştürme oranına (FCR) sahiptir; aynı zamanda yüksek protein ve enerji tutma özelliğine sahiptir ve diğer orta tabak proteinlerine kıyasla hasat edilmiş yenilebilir verime sahiptir. Bu, onu gelecekte proteinlerin nasıl yetiştirileceğine dair güçlü bir model yapar.

Belli başlı besin maddelerinden verimli şekilde kullanımının kontrol edilmesine ek olarak optimal beslemede yüksek standartlı beslenme şekillerinin uygulanması, yem dönüşüm oranlarının (FCR) istikrarlı bir şekilde düşürülmesini kolaylaştırmıştır. FCR oranı iyileştiğinde yem atıkları azalmakta ve bu da yetiştirme ortamı ve su kalitesini doğrudan etkilemektedir. Yetiştirme sisteminin bir bütün olarak daha iyi kontrol edilmesiyle (verilen yem, su kalitesi, yem atığı, hayvanların sağlık durumu, vb.) balık ve karides yetiştiricileri yüksek verimli üretim seviyelerini muhafaza ederken çevreye yaptıkları etkiyi hafifletme imkanı bulmaktadır. Bu, gelecekteki akuakültür üretim hacimlerini sürdürülebilir bir şekilde artırmak açısından ideal bir yaklaşımdır.

Feeding central
Therese and UN goals

Sürdürülebilir akuakültüryetiştiriciliğini daha da kolaylaştırmak ve sorumluluklarımıza ve hedeflerimize ulaşmak için Skretting, işimiz boyunca küresel sürdürülebilirlik programımızın sağladığı vizyon ve eylemlere bağlı kalmaktadır. Program ayrıca, küresel sürdürülebilirlik önceliklerini tanımlayan ve ortak bir hedef kümesi etrafında çabaları harekete geçirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) ile uyumlu hale getirilmiştir.

Sık Sorulan Sorular

Neden yabani balıklar yerine çiftlik balıklarını tercih edelim?
Çiftlik balıklarını ve karideslerini tüketmek daha mı sağlıklı?
Somon ve alabalık yemlerinde renklendirici var mı?
Skretting’in balık ve karides yemlerinde hangi bileşenler bulunur?
Skretting'in yemlerinde kullandığı ham maddeler sorumlu kaynaklardan mı elde ediliyor?
Yemler insan sağlığı için tehlikeli kimyasallar veya koruyucular içeriyor mu?
Akuakültür yemlerinde kullanılan hayvan yan ürünleri insan sağlığı için tehlikeli midir?
Yemler büyüme hormonu veya antibiyotik içeriyor mu?
Balık unu ve balık yağı nedir ve akuakültür yemlerinde neden kullanılır?
Yemlerdeki düşük balık unu / balık yağı içeriği balık ve karides için zararlı mıdır?
Skretting yemlerinde yeni bileşenler kullanıyor mu?
Etoksikuin nedir, güvenli midir?
Akuakültür yemleri için döngüsel ekonomi ilkeleri geçerli mi?
Akuakültür sürdürülebilir midir?
Akuakültür kontrol edilebilir midir?
Akuakültür neden önemlidir?
Akuakültür türleri neden hızlı büyüyor?
Çiftlikler balık ve karides üretimi için sağlıklı ortamlar mıdır?
Çiftlik balıklarını beslemek için ne kadar yabani balığa ihtiyaç duyuluyor?
Skretting yemleri sürdürülebilir midir?
Çiftlik balıklarını ve karideslerini yemek güvenli mi?
Skretting artan dünya nüfusunu beslemeye nasıl katkıda bulunuyor?
Tüm akuakültür türleri için tek bir yem yeterli olur mu?
Bir çiftlik balığı yetiştirmek için ne kadar yem gerekir?
Etkili yem yönetimi akuakültürün sürdürülebilirliğini geliştirmeye yardımcı olabilir mi?