Çiftlikler balık ve karides üretimi için sağlıklı ortamlar mıdır? 

Akuakültür yetiştirme sistemleri, hayvanların refahı, hijyeni ve güvenliğinin korunmasına yönelik olarak hazırlanmış son derece katı şartları sağlamak zorundadır. Buna su ve atık yönetimi gibi çok sayıdaki özelliğin optimizasyonu da dahildir.   

 Yetiştirme ortamının kalitesi ve kullanılan sistemler, tüm akuakültür türlerinin son ürün kalitesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Yetkililer ve çiftçilerin kendileri çiftliklerde sürekli kontrol gerçekleştirmektedir. Balık ya da karides üretiminin sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla yapılan bu kontroller, suyun kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin ve atık suların yönetimi yönteminin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Ayrıca, yetiştiriciliğin düşük yoğunlukta tutulması  ve stres yaratma ihtimali olan durumların en aza indirilmesini sağlayacak prosedürlerin benimsenmesine ilişkin belirli hayvan refahı protokolleri de bulunmaktadır. Bu ve diğer adımlar hep birlikte akuakültürün çevreye olan etkisini en aza indirmeye ve yetiştirilen balık ve karideslerin refahının arttırılmasına yardımcı olmaktadır.  

Skretting herhangi bir yetiştirme tesisi işletmemekte, yetiştirilen akuakültür türlerinin sağlık ve refahının sağlanmasına yönelik ideal besin sağlamaktadır.

Balık çiftliği
Nijerya'daki balık çiftliği
Karides çiftliği
Karides çiftliği

Sık Sorulan Sorular

Neden yabani balıklar yerine çiftlik balıklarını tercih edelim?
Çiftlik balıklarını ve karideslerini tüketmek daha mı sağlıklı?
Somon ve alabalık yemlerinde renklendirici var mı?
Skretting’in balık ve karides yemlerinde hangi bileşenler bulunur?
Skretting'in yemlerinde kullandığı ham maddeler sorumlu kaynaklardan mı elde ediliyor?
Yemler insan sağlığı için tehlikeli kimyasallar veya koruyucular içeriyor mu?
Akuakültür yemlerinde kullanılan hayvan yan ürünleri insan sağlığı için tehlikeli midir?
Yemler büyüme hormonu veya antibiyotik içeriyor mu?
Balık unu ve balık yağı nedir ve akuakültür yemlerinde neden kullanılır?
Yemlerdeki düşük balık unu / balık yağı içeriği balık ve karides için zararlı mıdır?
Skretting yemlerinde yeni bileşenler kullanıyor mu?
Etoksikuin nedir, güvenli midir?
Akuakültür yemleri için döngüsel ekonomi ilkeleri geçerli mi?
Akuakültür sürdürülebilir midir?
Akuakültür kontrol edilebilir midir?
Akuakültür neden önemlidir?
Akuakültür türleri neden hızlı büyüyor?
Çiftlikler balık ve karides üretimi için sağlıklı ortamlar mıdır?
Çiftlik balıklarını beslemek için ne kadar yabani balığa ihtiyaç duyuluyor?
Skretting yemleri sürdürülebilir midir?
Çiftlik balıklarını ve karideslerini yemek güvenli mi?
Skretting artan dünya nüfusunu beslemeye nasıl katkıda bulunuyor?
Tüm akuakültür türleri için tek bir yem yeterli olur mu?
Bir çiftlik balığı yetiştirmek için ne kadar yem gerekir?
Etkili yem yönetimi akuakültürün sürdürülebilirliğini geliştirmeye yardımcı olabilir mi?