Yemler büyüme hormonu veya antibiyotik içeriyor mu?

Hayır. Skretting yemlerinde büyümeyi hızlandırıcı hormonlar bulunmaz. Bazı pazarlarda müşterinin talebi üzerine yasalarla belirlenmiş kurallar doğrultusunda ve veteriner reçetesiyle Skretting yemlerine antibiyotik eklenmektedir. Veteriner reçetesinin şart koşularak antibiyotik kullanımı konulan tanıya göre gerekçelendirilmekte ve belgelendirilmektedir, böylece gereksiz antibiyotik kullanımının da önüne geçilmektedir.

İlaçlar yalnızca hastalık durumunda kullanmaktadır, kesinlikle korunma amaçlı veya büyümeyi hızlandırma amacıyla kullanılmamaktadır. Tedavi edilen hayvanlara verilen antibiyotiklerin bunu tüketen kişilere geçme riskini azaltmak için antibiyotik içeren ilaçlı yemler sıkı kontroller altında üretilmeli ve kullanılmalıdır. Tedavi ve hasat arasında gereken süre olarak belirlenen "atılma süresi" dikkate alınmalıdır. İlaç verilen balığın vücudundaki ilaç atıldıktan sonra tüketilmesi sağlanır. 

Skretting, en iyi yetiştiricilik uygulamaları konusunda tavsiye vererek, aşı kullanımını teşvik ederek ve hastalık riskini en aza indiren işlevsel diyetlerin kullanılmasını sağlayarak antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Her ne kadar hayvanları hastalıklardan uzak, sağlıklı tutmaya çalışsak da bakteriyel hastalıklar kaçınılmazdır. Bu durumlarda antibiyotik tedavisi hayvanın acılarını dindirmede, sağlığı ve refahını korumada önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle yapılacak en önemli şey antibiyotikleri sorumlu bir şekilde, yani mümkün olduğunca az ve sadece gerektiğinde kullanmaktır.

Pincoy

Antibiyotik kullanımını azaltmaya somut çözüm

Şili somon sektörü uzun zamandır yüksek antibiyotik kullanımı nedeniyle eleştirilmektedir. Son yıllarda hükümetlerin ve tüketicilerin artan baskısı sonucunda sektör, antibiyotik kullanımını azaltmaya odaklanmıştır. Böylece pek çok faydalı yenilik ortaya çıkmıştır ve bu zorluğun üstesinden gelmek için Skretting 2016 yılında Pincoy Projesini başlatarak Şilili somon üretim zincirinin çeşitli kademelerinde yer alan sektör ortaklarını bir araya getirmiş ve holistik bir çözüm bulmaya çalışmıştır. Sağlık, refah ve izleme alanında yapılan önemli iyileştirmelere ek olarak Pincoy 1.0 başarılı bir şekilde tamamlanmış ve yıl sonunda ikinci aşama yani Pincoy 2.0 başlatılmıştır. Katılımcılar arasında Skretting, AquaGen/Blue Genomics, Pharmaq, Centrovet, Cermaq, Blumar ve Camanchaca yer almaktadır.  

PINCOY Hakkında

Sık Sorulan Sorular

Neden yabani balıklar yerine çiftlik balıklarını tercih edelim?
Çiftlik balıklarını ve karideslerini tüketmek daha mı sağlıklı?
Somon ve alabalık yemlerinde renklendirici var mı?
Skretting’in balık ve karides yemlerinde hangi bileşenler bulunur?
Skretting'in yemlerinde kullandığı ham maddeler sorumlu kaynaklardan mı elde ediliyor?
Yemler insan sağlığı için tehlikeli kimyasallar veya koruyucular içeriyor mu?
Akuakültür yemlerinde kullanılan hayvan yan ürünleri insan sağlığı için tehlikeli midir?
Yemler büyüme hormonu veya antibiyotik içeriyor mu?
Balık unu ve balık yağı nedir ve akuakültür yemlerinde neden kullanılır?
Yemlerdeki düşük balık unu / balık yağı içeriği balık ve karides için zararlı mıdır?
Skretting yemlerinde yeni bileşenler kullanıyor mu?
Etoksikuin nedir, güvenli midir?
Akuakültür yemleri için döngüsel ekonomi ilkeleri geçerli mi?
Akuakültür sürdürülebilir midir?
Akuakültür kontrol edilebilir midir?
Akuakültür neden önemlidir?
Akuakültür türleri neden hızlı büyüyor?
Çiftlikler balık ve karides üretimi için sağlıklı ortamlar mıdır?
Çiftlik balıklarını beslemek için ne kadar yabani balığa ihtiyaç duyuluyor?
Skretting yemleri sürdürülebilir midir?
Çiftlik balıklarını ve karideslerini yemek güvenli mi?
Skretting artan dünya nüfusunu beslemeye nasıl katkıda bulunuyor?
Tüm akuakültür türleri için tek bir yem yeterli olur mu?
Bir çiftlik balığı yetiştirmek için ne kadar yem gerekir?
Etkili yem yönetimi akuakültürün sürdürülebilirliğini geliştirmeye yardımcı olabilir mi?