Nghiên cứu & Phát triển 

Chúng tôi hợp tác với hơn 60 đối tác nghiên cứu khác nhau trên khắp thế giới, từ các tổ chức chính phủ đến các trường đại học hàng đầu. Sự hợp tác của chúng tôi là mối liên kết giữa thế giới công nghiệp và học thuật, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và tuyển dụng chuyên sâu, mang lại kiến ​​thức mới để phát triển các giải pháp và dịch vụ dinh dưỡng hiệu quả cao.

Khai phá tiềm năng của Tập đoàn

Việc hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu đảm bảo tham gia vào một số nghiên cứu thú vị nhất đang được thực hiện trên khắp thế giới. Dưới đây bạn có thể tìm thấy các ví dụ cụ thể về điều này.