Thông tin tuyển dụng

Skretting là công ty hàng đầu toàn cầu trong việc cung cấp các giải pháp dinh dưỡng sáng tạo và bền vững cho ngành nuôi trồng thủy sản. Skretting có cơ sở sản xuất tại 20 quốc gia trên năm châu lục để sản xuất và cung cấp thức ăn chăn nuôi chất lượng cao từ khi nở đến khi thu hoạch cho hơn 60 loài.

Skretting là một nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng; ứng viên được xem xét cho tất cả các vai trò mà không phân biệt chủng tộc, màu da, tín ngưỡng tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng công dân, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, khuynh hướng tình dục, hôn nhân, tình trạng cha mẹ, tình trạng quân nhân hoặc bất kỳ tình trạng nào khác được luật pháp địa phương hiện hành bảo vệ. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm cung cấp chỗ ở cho các ứng viên khuyết tật.

Skretting có nhiều ngành nghề trên khắp thế giới, vui lòng xem phần dưới đây để biết các vị trí tuyển dụng hiện tại ở Stavanger. Đối với các vị trí tuyển dụng tại địa phương, hãy truy cập trang web quốc gia của bạn.