Vai trò của Skretting

Báo cáo mới nhất của FAO về Nghề cá và Nuôi trồng Thủy sản Thế giớiTổ chức Quản lý Đại dương Toàn cầu năm 2030 của Liên hợp quốc nêu rõ rằng sản xuất thủy sản bền vững phụ thuộc vào sự minh bạch của ngành để ngăn ngừa các tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Đồng thời, họ chỉ ra sự thiếu tin tưởng giữa các bên tham gia khác nhau trong chuỗi giá trị là một thách thức quan trọng cần phải giải quyết.

Chúng tôi cam kết đóng góp vào chuỗi giá trị và các bên liên quan thông qua sự minh bạch trong hoạt động và các mối quan hệ của chúng tôi. Hai chương trình nội bộ mạnh mẽ của chúng tôi - Nuterra về phát triển bền vững và Nutrace về chất lượng - đặt ra các tiêu chuẩn về tính bền vững và an toàn thực phẩm đã khẳng định vị thế của Skretting ở vai trò là một công ty minh bạch và đáng tin cậy.

Tôi ngày càng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của nuôi trồng thủy sản. Những gì bạn đang làm cần được thực hiện theo hướng phát triển bền vững. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau.