Lịch sử hình thành

Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi đã trải qua quá trình mở rộng và phát triển đáng kể, từ việc nuôi cá hồi quy mô nhỏ ở Na Uy đến các giải pháp dinh dưỡng sáng tạo cho hơn 60 loài trên toàn cầu.

Xem thêm về lịch sử đổi mới của skretting