Một môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo môi trường làm việc của chúng tôi trên khắp thế giới được an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của Skretting và công ty mẹ Nutreco. Thật vậy, sức khỏe và sự an toàn của người lao động luôn được Skretting đặc biệt chú trọng, vì điều đó cung cấp nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững.