Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị

Kinh nghiệm tập thể, kiến thức và tài năng đã giúp chúng tôi đạt được những thành công đáng kể, đồng thời đưa ngành thuỷ sản phát triển trên quy mô toàn cầu. Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động tại Skretting. Đó không chỉ là những gì chúng tôi muốn truyền tải mà còn là cách mà chúng tôi truyền tải.

Our Mission

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi cung cấp nguồn thủy sản bổ dưỡng, an toàn đến dân số toàn cầu được dự báo sẽ đạt 9,5 tỷ người vào năm 2050. Dân số thế giới tăng nhanh, đô thị hóa gia tăng, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và chế độ ăn thay đổi sẽ dẫn đến nhu cầu về protein, đặc biệt tại các thị trường mới nổi. Tham vọng của chúng tôi là góp phần đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng một cách bền vững. Chúng tôi sẽ làm điều này bằng cách không ngừng tìm kiếm những cách thức sáng tạo để nâng cao hiệu quả và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm, năng suất hoạt động của chúng tôi và của khách hàng, đồng thời giảm tác động đến môi trường của chuỗi giá trị của chúng tôi. Tính bền vững không chỉ là những gì chúng ta mong muốn làm mà còn là những gì chúng ta làm.

Tầm nhìn

Trong một thế giới có nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế và dân số ngày càng tăng, nhu cầu về thịt, cá và tôm chất lượng cao ngày càng tăng. Chúng tôi là công ty dẫn đầu toàn cầu trong việc cung cấp các giải pháp dinh dưỡng bền vững và sáng tạo hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động của động vật, cá và tôm.

Skretting là một mắt xích thiết yếu trong chuỗi thức ăn - thức ăn. Chúng tôi áp dụng kiến ​​thức của mình về thành phần và nhu cầu dinh dưỡng của cá và tôm để mang lại giá trị tối ưu cho các nhà sản xuất từ ​​nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế. Chúng tôi được hỗ trợ ở vị trí này bởi khả năng đổi mới và kỹ thuật đẳng cấp thế giới.

Một số đổi mới là các giải pháp toàn cầu có thể thích ứng với nhiều loài và thị trường, trong khi những đổi mới khác giải quyết các vấn đề của khách hàng cá nhân hoặc mang lại những tiến bộ cho một loài hoặc khu vực cụ thể.

Sea farm
Values

Giá trị cốt lõi

Skretting tuân theo một nền văn hóa toàn cầu cởi mở, trong đó tất cả nhân viên của chúng ta quan tâm sâu sắc đến những gì họ làm, về nhau và môi trường mà họ làm việc. Để hoàn thành sứ mệnh Nuôi dưỡng tương lai, chúng tôi tuân thủ bốn giá trị cốt lõi được xác định rõ ràng - Sáng tạo, Quan tâm, Hợp tác và Năng lực - được áp dụng trong toàn nhóm. Những điều này được hỗ trợ bởi các giá trị SHV: Chính trực và Trung thành.