Trung tâm Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Skretting (ARC): Nơi khoa học gặp gỡ công nghiệp

Mục tiêu cuối cùng của Skretting ARC là xem nghiên cứu được triển khai thành các giải pháp sáng tạo và bền vững cho ngành nuôi trồng thủy sản, cho dù ở dạng sản phẩm, phương pháp luận hay cải tiến sản xuất. Chúng tôi cũng cam kết vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác học thuật và công nghiệp, để trở thành một trong những nơi tốt nhất để làm việc cho các nhà nghiên cứu đẳng cấp thế giới và thúc đẩy chương trình đổi mới của Skretting.

Skretting ARC được thành lập vào năm 1989, và hỗ trợ các hoạt động cung cấp thức ăn cho một số lượng lớn các loài trên năm châu lục.