Trung tâm xét nghiệm thủy sản

Các Trung tâm xét nghiệm chất lượng nước và bệnh thủy sản của Skretting hiện đã có mặt tại các vùng nuôi tôm trọng điểm như Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh...

Tại các Trung tâm xét nghiệm của Skretting, mẫu gửi về từ các hộ nuôi sẽ nhanh chóng được phân tích và cho ra các thông số chất lượng nước, mật độ vi khuẩn gây bệnh một cách chuẩn xác hơn. Nhờ vậy, người nuôi sẽ nhanh chóng và kịp thời có biện pháp quản lý ao nuôi, bảo vệ đàn tôm, cá của mình.