Skretting cung cấp bộ giải pháp toàn diện cho người nuôi

Skretting có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản bởi sự hiện diện toàn cầu, năng lực sáng tạo vượt trội, nền tảng kỹ thuật chuyên sâu cũng như khả năng ứng dụng những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và an toàn.

Là Tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp giải pháp và dịch vụ cho ngành thủy sản, Skretting không chỉ đem đến cho thị trường những sản phẩm thức ăn cho tôm và cá chất lượng cao, mà còn liên tục phát triển những dịch vụ kỹ thuật mới nhất để cùng đồng hành với người nuôi tạo ra những vụ mùa thành công.

Góc chia sẻ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Trung tâm xét nghiệm thủy sản
Mô hình nuôi tôm bền vững SUCCESS