Phát triển bền vững - Không chỉ là điều chúng tôi luôn hướng đến, mà là mục tiêu chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được.

Vì sao phát triển bền vững là mục tiêu thiết yếu?

Là một công ty thức ăn nuôi trồng thủy sản có sự hiện diện trên toàn cầu, Skretting có vị trí lý tưởng để đóng góp vào việc phát triển sản xuất thức ăn bền vững hơn. Đến năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng lên gần 10 tỷ người. Đồng thời, đô thị hóa gia tăng và tăng thu nhập đang làm thay đổi sở thích ăn uống và tăng nhu cầu về protein động vật. Thông qua sứ mệnh nuôi sống tương lai, chúng tôi cam kết sản xuất thức ăn chăn nuôi cung cấp an ninh lương thực một cách bền vững. Tại Skretting, chúng tôi tập trung mạnh mẽ vào việc giảm thiểu tác động môi trường và tăng tác động xã hội tích cực của chúng tôi. Các mục tiêu của chúng tôi phù hợp với các mục tiêu dài hạn trong chiến lược của chúng tôi cũng như các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Với quy mô của những thách thức bền vững mà thế giới phải đối mặt, không thể đạt được tiến bộ một cách cô lập. Điều này chỉ có thể đạt được nếu quan hệ đối tác được hình thành giữa tất cả các thành phần của xã hội bao gồm doanh nghiệp, chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng. Hợp tác là một trong những giá trị của công ty chúng tôi tại Skretting và Nutreco và điều này có thể được nhìn thấy thông qua sự tham gia lâu dài của chúng tôi trong quan hệ đối tác bên ngoài và các nền tảng đa bên. Điều này bao gồm các hội nghị Agri và AquaVision hai năm một lần của chúng tôi cũng như Dự án Pincoy ở Chile, Quản lý Đại dương Kinh doanh Thủy sản, và các dự án phát triển cộng đồng của chúng tôi ở Nigeria, Fjordfrende ở Na Uy và Aqua ở Bocca ở Ý, để kể tên một số.

Xem các báo cáo phát triển bền vững thường niên của skretting

 

Bài viết liên quan

Chiến lược phát triển bền vững
Đối phó với biến đổi khí hậu
Khai thác nguyên liệu có trách nhiệm
Môi trường làm việc an toàn
Phát triển con người và cộng đồng
Sự hợp tác của các bên liên quan
Báo cáo phát triển bền vững thường niên
Therese and UN goals

Skretting và các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ (SDGs)

Năm 2015, Liên hợp quốc đã đưa ra một loạt các mục tiêu nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo sự thịnh vượng cho tất cả mọi người như một phần của Chương trình Nghị sự Phát triển bền vững mới. Mỗi mục tiêu đều có những chỉ tiêu cụ thể cần đạt được trong 15 năm tới. Chương trình bền vững của Skretting gắn kết chặt chẽ với SDGs. Sứ mệnh của chúng tôi trong Nuôi dưỡng tương lai là giải quyết trực tiếp SDG 2: Không còn nạn đói.

Xem thêm thông tin tại website chính thức của lHQ

chi tiết về từng bước thực hiện mục tiêu này của skretting