Giải đáp thắc mắc

Nhiệm vụ của Skretting là 'Nuôi dưỡng tương lai', nhưng điều đó có nghĩa là gì? Trên toàn cầu, nguồn tài nguyên đất đai, nước và năng lượng là hữu hạn - tất cả sẽ ngày càng ảnh hưởng đến sản xuất lương thực. Protein an toàn, chất lượng cao là điều cần thiết và nuôi trồng thủy sản có tiềm năng cung cấp nguồn protein này cho dân số thế giới đang tăng với tốc độ chưa từng có.

Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về nuôi trồng thủy sản - định nghĩa và ý nghĩa là gì - và ở đây chúng tôi đang cố gắng trả lời một số câu hỏi này, phần lớn từ quan điểm của nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhưng đôi khi thay mặt cho ngành, để cung cấp những chi tiết về ngành và các chiến lược chúng tôi đang thực hiện để hoàn thành sứ mệnh của mình. Skrettingi cam kết đạt được điều này với trọng tâm là giảm thiểu tác động đến môi trường và tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng.

Vui lòng xem thêm thông tin từ GAA tại đây