Đội ngũ Skretting - chung tay xây dựng tương lai tốt đẹp hơn

Kinh nghiệm tập thể, kiến ​​thức và tài năng của con người đã giúp chúng tôi đạt được thành công đáng kể đồng thời đưa ngành nuôi trồng thủy sản phát triển trên quy mô toàn cầu. Mục đích của chúng tôi là tiếp tục xây dựng các năng lực và văn hóa cần thiết để luôn dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cố gắng trở thành công ty nơi những người giỏi nhất trong ngành muốn làm việc.

Chúng tôi tin rằng trách nhiệm xã hội, tính minh bạch và tính bền vững là quan trọng đối với khả năng tồn tại lâu dài. Tại Skretting, chúng tôi khuyến khích một nền văn hóa cởi mở với các nhà quản lý dễ tiếp cận và cung cấp một môi trường làm việc quốc tế với khả năng phát triển và đào tạo xuất sắc. Làm việc đối với chúng tôi là thử thách, đa dạng và bổ ích. Đó cũng là nơi bạn có thể phát huy hết tiềm năng thực sự của mình.