Sản phẩm và dịch vụ

 

Các giải pháp sáng tạo cho vật nuôi của bạn

Skretting đã liên tục phát triển các sản phẩm và giải pháp sáng tạo, theo thời gian, đã phát triển thành các tiêu chuẩn sản xuất. Thức ăn hỗn hợp hoàn toàn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cá và tôm trong suốt vòng đời của chúng. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy danh mục sản phẩm toàn cầu của chúng tôi.

1 kết quả cho
Cá hồng

Stella G

Stella G là một loạt thức ăn chìm chậm chất lượng cao cho tất cả các giai đoạn phát triển cả trong ao nước lợ hoặc trong lồng biển. Công thức thức ăn chứa các thành phần có nguồn gốc từ biển ngon miệng và tươi mới.

Phù hợp với đối tượng nuôi: Cá mú, Cá Hồng


1 of 1 kết quả