Chức năng

  • Tăng trưởng nhanh
  • FCR thấp
  • Chất lượng phi lê cao

Stella B là loại thức ăn chất lượng cao thích nghi với các môi trường khác nhau và là kết quả đúc kết từ kinh nghiệm của Skretting trong dinh dưỡng cho á Chẽm, Cá Tầm, Cá Chim thông qua mạng lưới toàn cầu.

Các thành phần nguyên liệu đã được lựa chọn cẩn thận để cho năng suất chất lượng fillet tốt nhất. Hàm lượng năng lượng khá cao và khả năng tiêu hóa tuyệt vời giúp tốc độ tăng trưởng nhanh với FCR thấp.