Đặc điểm nổi trổi của StoPat

 • Tác dụng kháng khuẩn mạnh
 • Hiệu quả đối với bệnh hoại tử gan tụy cấp (EMS/AHPND)​
 • Tăng tỷ lệ sống trong giai đoạn ương​​
 • Có hiệu quả ngay cả khi sử dụng liều thấp
 • Giảm sự phụ thuộc vào kháng sinh​

Bảo vệ sức khỏe rối ưu

StoPat là chất bổ sung vào thức ăn thuỷ sản, giúp tăng cường và duy trì hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ vật nuôi trở nên khỏe mạnh trong xuyên suốt vụ nuôi. Sản phẩm là sự kết hợp của hỗn hợp axit hữu cơ (Formic acid, Acetic acid, Propionic acid) và Beta-glucan (β-Glucan)

Tăng cường và duy trì hệ vi sinh đường ruột

 • Bảo vệ tôm, cá trước các mối nguy
 • Giảm thiểu ảnh hưởng của vi khuẩn có hại
 • Tăng cường hệ miễn dịch
 • Cải thiện hình thái của ruột và chức năng gan tụy
 • Hạn chế những tác động của vi khuẩn và ức chế sự liên kết giữa các vi khuẩn (Quorum Quenching)
 • Cải thiện toàn diện sức khỏe và năng suất của vật nuôi

StoPat

 • Hỗ trợ sức khỏe
 • Quản lý môi trường
 • Thương phẩm