Báo cáo Phát triển bền vững Skretting 2020

Hướng về một tương lai bền vững hơn

 

Báo cáo Phát triển bền vững 2020

Skretting cam kết lâu dài về việc báo cáo tiến độ trong hành trình phát triển bền vững của mình. Chúng tôi đã phát hành các Báo cáo phát triển bền vững từ năm 1999. Các báo cáo đầu tiên của chúng tôi được biên soạn bởi Skretting Na Uy và kể từ năm 2013, chúng tôi cũng đã báo cáo về các hoạt động kinh doanh toàn cầu của mình. Báo cáo cũng thể hiện các sáng kiến ​​bền vững của chúng tôi gắn liền với các hoạt động kinh doanh và các ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.