Skretting công bố Mô hình sinh trưởng mới dành cho Cá chẽm

Việc nuôi cá chẽm - còn được gọi rộng rãi là cá chẽm châu Á - đã tăng lên đáng kể trong suốt thập kỷ qua, với việc cá trở thành một loài thủy sản biển rất quan trọng trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Skretting dự đoán rằng sản xuất cá chẽm, ngày càng được coi là “cá hồi trắng” do tiềm năng cao cấp trên thị trường, sẽ tiếp tục theo xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ này và cam kết hỗ trợ khách hàng của mình thông qua các dịch vụ chính xác và các giải pháp thức ăn cao cấp