Chương trình huấn luyện thực nghiệm đợt II

Chúc mừng các anh em nhân viên thị trường của khu vực trên khắp cả nước đã hoàn thành xuất sắc Chương trình huấn luyện thực nghiệm đợt 2 của Skretting Việt Nam tại Trà Vinh.
 
“Học phải đi đôi với hành”, là tiêu chí của Skretting đưa ra để giúp đội ngũ có thể nắm vững lý thuyết và thực hành ngay tại farm nuôi đang áp dụng Mô hình SUCCESS với những kết quả rất khác biệt tại Trà Vinh.
Ngoài đào tạo chuyên môn, giúp đội ngũ kinh doanh cập nhật những công nghệ mới, mô hình nuôi tôm mới SUCCESS mà công ty đang triển khai thực hiện, đây cũng là khoảng thời gian giúp các anh em gặp gỡ và giao lưu cũng như chia sẻ kinh nghiệm cho nhau.
 
Chúc mừng các anh em nhân viên thị trường của khu vực trên khắp cả nước đã hoàn thành xuất sắc Chương trình huấn luyện thực nghiệm đợt 2 của Skretting Việt Nam tại Trà Vinh.