Phụ nữ trong nghiên cứu

Tại Skretting ARC, chúng tôi có nhiều nhà khoa học tài năng, và một phần lớn trong số này là nữ. Tại đây, bạn có thể gặp một vài người trong số họ để tìm hiểu điều gì đã truyền cảm hứng cho họ làm việc trong lĩnh vực khoa học và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với họ.

 

At Skretting ARC...