Sản phẩm và dịch vụ

 

Các giải pháp sáng tạo cho vật nuôi của bạn

Skretting đã liên tục phát triển các sản phẩm và giải pháp sáng tạo, theo thời gian, đã phát triển thành các tiêu chuẩn sản xuất. Thức ăn hỗn hợp hoàn toàn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cá và tôm trong suốt vòng đời của chúng. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy danh mục sản phẩm toàn cầu của chúng tôi.

1 kết quả cho
Cá chim

STELLA B

Stella B là loại thức ăn chất lượng cao thích nghi với các môi trường khác nhau và là kết quả đúc kết từ kinh nghiệm của Skretting trong dinh dưỡng cho Cá Chẽm, Cá Tầm, Cá Chim thông qua mạng lưới toàn cầu.

Stella B có cả dạng viên nổi (BF) hoặc viên chìm(BS).

 


1 of 1 kết quả