Jade được tạo ra từ các nguyên liệu có giá trị dinh dưỡng và độ tiêu hóa cao, giúp ấu trùng tôm dễ hấp thu và tăng tốc độ phát triển.

Hàm lượng lớn probiotic cũng được bổ sung thêm vào sản phẩm để hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng cho tôm giai đoạn ươm vèo.

Viên thức ăn có kích thước phù hợp và đồng nhất, độ bụi thấp, góp phần ổn định môi trường và giảm chi phí thay nước.

Chức năng

  • Tăng trưởng nhanh
  • Giàu lợi khuẩn
  • Đề kháng cao
  • Quản lý môi trường
  • Tôm bố mẹ
  • Trại giống
  • Ươm Vèo
  • Thương phẩm
  • Sức khỏe