Chức năng

  • Hàm lượng dinh dưỡng chuẩn xác
  • Ổn định môi trường nước
  • Rút ngăn chu kỳ nuôi
  • Thu hoạch linh hoạt

Thức ăn thế hệ mới cho tôm thẻ chân trắng

Các nghiên cứu toàn diện của Trung tâm nghiên cứu thủy sản của Skretting (ARC) đã phát triển và hoàn thiện sản phẩm thức ăn tăng trọng ưu việt. Sản phẩm này có khả năng rút ngắn đáng kể thời gian tôm đạt kích thước mong muốn. Xpand góp phần giúp người nuôi sản xuất hiệu quả hơn và chủ động hơn.

Sản phẩm thức ăn tăng trọng Xpand được nghiên cứu và phát triển xoay quanh 3 trụ cột chính đó là:

-Dinh dưỡng tối ưu

-Tăng trưởng vượt trội

-Hỗ trợ quản lý ao nuôi

Thị trường phân phối

Xpand đã có mặt tại Việt Nam, Ecuador, Úc và Ấn Độ.

Chọn sản phẩm

501.000 ₫

Đang chuyển hàng
Chúng tôi gửi sản phẩm của chúng tôi với các đối tác đáng tin cậy. Đơn hàng thường được giao trong vòng 2-3 ngày tới. Bấm vào đây để biết thêm thông tin về vận chuyển.

Giai đoạn sử dụng

  • Quản lý môi trường
  • Hỗ trợ sức khỏe
  • Tôm bố mẹ
  • Trại giống
  • Ươm Vèo
  • Thương phẩm

Xpand - Thức ăn tăng trọng cho tôm thẻ chân trắng