Các nghiên cứu toàn diện của Trung tâm nghiên cứu thủy sản của Skretting (ARC) đã phát triển và hoàn thiện sản phẩm thức ăn tăng trọng ưu việt. Sản phẩm này có khả năng rút ngắn đáng kể thời gian tôm đạt kích thước mong muốn. Xpand góp phần giúp người nuôi sản xuất hiệu quả hơn và chủ động hơn.

Sản phẩm thức ăn tăng trọng Xpand được nghiên cứu và phát triển xoay quanh 3 trụ cột chính đó là:

-Dinh dưỡng tối ưu

-Tăng trưởng vượt trội

-Hỗ trợ quản lý ao nuôi

Thị trường phân phối

Xpand đã có mặt tại Việt Nam, Ecuador, Úc và Ấn Độ.

Chức năng

  • Hàm lượng dinh dưỡng chuẩn xác
  • Ổn định môi trường nước
  • Rút ngăn chu kỳ nuôi
  • Thu hoạch linh hoạt
Improved nutrition

Skretting trials have shown that the shrimp fed Xpand ;can process the feed faster, while eating significantly more. This results in maintained feed conversion ratio, meaning that the shrimp are converting the extra feed into growth.

Improved growth

Shrimp fed with Xpand reached a higher final weight compared to those fed with a control diet. For commercial production, better growth allows for a shorter production cycle and in turn gives more flexibility to plan a harvest.

Pond support

Physical pellet properties also contribute to a better water quality and support the pond during the production cycle.

Giai đoạn sử dụng

  • Quản lý môi trường
  • Tôm bố mẹ
  • Trại giống
  • Ươm Vèo
  • Thương phẩm
  • Sức khỏe

Xpand - Thức ăn tăng trọng cho tôm thẻ chân trắng