Đẩy nhanh tốc độ Phát triển bền vững của ngành Nuôi trồng Thủy sản

Trong ngày 2/6/2021, Báo cáo Phát triển bền vững của Skretting 2020 chính thức được ra mắt trên toàn thế giới.​ Đây là tài liệu thể hiện toàn bộ những đóng góp tích cực mà Skretting đã đạt được trong năm qua về vấn đề Phát triển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng toàn cầu.​

Báo cáo cũng thể hiện những hành động và thành tựu của Skretting về các vấn đề tại từng Quốc gia và trên toàn Thế giới, đặc biệt trong một năm vô cùng khó khăn đối với nhiều người, nhiều doanh nghiệp và nền kinh tế của các quốc gia.

Những nỗ lực này tiếp tục thể hiện tầm nhìn bền vững quan trọng của Skretting trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, từ đó đóng góp vào công cuộc xây dựng lối sống khỏe mạnh cho dân số toàn cầu - ước tính 10 tỷ người vào năm 2050. Trong đó, Lộ trình Phát triển bền vững Nutreco 2025 là bản kế hoạch chi tiết đề cập đến những bước tiến bền vững mà Skretting cũng như những Công ty thành viên của Nutreco cần đạt được trong 5 năm tới.

Skretting quyết tâm tạo ra sự khác biệt thông qua các hoạt động và vai trò của mình trong chuỗi giá trị

Được xây dựng dựa trên ba trụ cột là Sức khỏe & Phúc lợi, Khí hậu & Tính tuần hoàn, và Quyền Công dân tốt, và đại diện cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs), Lộ trình 5 năm xác định vị trí và cách thức Skretting tạo ra sự khác biệt thông qua các hoạt động và vai trò của mình trong chuỗi giá trị. Toàn bộ các hoạt động này được giám sát và đánh giá liên tục trong suốt thời gian này. 

Cụ thể, trụ cột Sức khỏe & Phúc lợi chủ yếu tập trung vào cam kết của Công ty trong nỗ lực hạn chế tình trạng Kháng thuốc (AMR), trong khi trụ cột Khí hậu & Tuần hoàn tập trung vào việc cắt giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (KNK).

Thông qua việc áp dụng các Mục tiêu dựa trên Khoa học (SBT) của Nutreco, công ty cam kết giảm 30% lượng phát thải tuyệt đối Phạm vi 1 & 2 vào năm 2030 so với năm 2018 và Phát thải khí nhà kính Phạm vi 3 là 58% trên một đơn vị giá trị gia tăng trong cùng một khung thời gian. Để đạt được mục tiêu Phạm vi 3, Skretting và Nutreco sẽ tiếp tục nghiên cứu nguồn cung ứng không ảnh hưởng đến diện tích rừng, phát triển và sử dụng các nguyên liệu mới để đạt được mục tiêu đến năm 2025, 5-10% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đến từ các nguồn thay thế, mới lạ và hợp tác với các nhà cung cấp để giảm phát thải KNK của họ.

Cuối cùng, trụ cột Quyền công dân tốt nhắm đến mục tiêu cải thiện hơn nữa sự đa dạng và hòa nhập cũng như phát triển cộng đồng.

Trọng tâm của chúng tôi luôn hướng tới tương lai, đặc biệt là những gì nuôi trồng thủy sản có thể làm tốt hơn cho con người và hành tinh của chúng ta.
Giám đốc điều hành Skretting, bà Therese Log Bergjord

Giới thiệu Báo cáo Bền vững 2020, Giám đốc điều hành Skretting, bà Therese Log Bergjord, cho biết, “Mặc dù 2,3 triệu tấn thức ăn chăn nuôi mà chúng tôi sản xuất vào năm 2020 đã tạo ra hơn 21 triệu bữa ăn hải sản mỗi ngày trong năm ngoái, nhưng trọng tâm của chúng tôi luôn là tương lai, hơn hết là về những gì nuôi trồng thủy sản có thể làm tốt hơn cho con người và hành tinh của chúng ta. Lộ trình Bền vững năm 2025 đặt ra các mục tiêu cụ thể cho tiến độ và nỗ lực thực hiện các kế hoạch của Skretting. Thông qua những điều này, Skretting được đặt mình vào vị trí lý tưởng để trợ giúp các đối tác của mình trên toàn thế giới và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản.”

‘’Mục tiêu của Nutreco là 'Nuôi dưỡng tương lai', và để nuôi trồng thủy sản thực sự đạt được mục tiêu đó - thu hẹp khoảng cách giữa nguồn cung và nhu cầu ngày càng tăng đối với thủy sản bền vững - rõ ràng là tất cả chúng ta phải luôn cập nhật những xu hướng cải tiến mới và những cách thức sản xuất sạch và xanh hơn’’ - Jose Villalon, Giám đốc Bền vững của Nutreco cho biết.

Xem Báo cáo phát triển bền vững skretting 2020 tại đây

Thông tin liên quan

Sustainability report banner
02/06/2021

Đẩy nhanh tốc độ Phát triển bền vững của ngành Nuôi trồng Thủy sản

Trong ngày 2/6/2021, Báo cáo Phát triển bền vững của Skretting 2020 chính thức được ra mắt trên toàn thế giới.​ Đây là tài liệu thể hiện toàn bộ những đóng góp tích cực mà Skretting đã đạt được trong năm qua về vấn đề Phát triển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng toàn cầu.​

Đọc thêm