Báo cáo phát triển bền vững

Skretting có một cam kết lâu dài về việc báo cáo tiến độ trong hành trình bền vững của chúng tôi. Chúng tôi đã phát hành các báo cáo phát triển bền vững từ năm 1999. Các báo cáo đầu tiên của chúng tôi do Skretting Na Uy biên soạn và kể từ năm 2013, chúng tôi cũng đã báo cáo về các hoạt động kinh doanh toàn cầu của mình. Các sáng kiến ​​bền vững của chúng tôi được liên kết chặt chẽ với các hoạt động kinh doanh và các ưu tiên của chúng tôi.

Báo cáo điện tử

Báo cáo Phát triển Bền vững 2020
Báo cáo phát triển bền vững 2019