Khai thác nguyên liệu có trách nhiệm

Sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm đòi hỏi chúng ta phải nhìn xa hơn các khía cạnh truyền thống về chi phí và chất lượng khi đưa ra quyết định mua hàng. Tại Skretting và Nutreco, chúng tôi đã xác định các vấn đề bền vững liên quan trong Quy tắc Ứng xử Đối tác Kinh doanh của chúng tôi. Với các thành phần đóng góp một tỷ lệ lớn vào dấu chân của chúng tôi, nhóm thu mua của chúng tôi tập trung vào việc giảm thiểu tác động bất cứ khi nào có thể.

Skretting hoạt động đánh giá một cách có hệ thống về các rủi ro bền vững liên quan đến các nguồn nguyên liệu thức ăn chính và các nhà sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Dựa trên kết quả của những đánh giá rủi ro này, sự kết hợp giữa nguồn chính và nhà sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phải được đánh giá và phê duyệt trước khi công ty Skretting có thể mua nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.