Sản phẩm và dịch vụ

 

Các giải pháp sáng tạo cho vật nuôi của bạn

Skretting đã liên tục phát triển các sản phẩm và giải pháp sáng tạo, theo thời gian, đã phát triển thành các tiêu chuẩn sản xuất. Thức ăn hỗn hợp hoàn toàn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cá và tôm trong suốt vòng đời của chúng. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy danh mục sản phẩm toàn cầu của chúng tôi.

2 kết quả cho
Tôm càng xanh

Mega

Mega là sản phẩm thức ăn viên công nghiệp chất lượng cao dành cho tôm thẻ chân trắng ở giai đoạn thương phẩm.

Có thể sử dụng cho các loài tôm có nhu cầu dinh dưỡng tương tự như: Tôm càng xanh


Tomboy

Tomboy được thiết kế với 10 kích cỡ khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của tôm sú ở từng giai đoạn phát triển.

Có thể sử dụng cho các loại tôm có nhu cầu dinh dưỡng tương tự như: Tôm càng xanh


2 of 2 kết quả